Verhoortechnieken

Leer hoe je gesprekken voert met betrokkenen en een gespreksplan opstelt. Gesprekstactieken, gesprekstechnieken en waarheidsvinding staan centraal

Verhoortechnieken (open training of incompany)

In bepaalde beroepen zijn de juiste verhoortechnieken van groot belang om de dagelijkse werkzaamheden op een goede manier uit te voeren. Niet alleen in de politiesector, maar bijvoorbeeld ook als je werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), bij een huurcommissie, woningbouwvereniging of een casino. Wat zijn bijvoorbeeld manieren waarop je kunt constateren of iemand liegt? En hoe zorg je er tijdens een gesprek of ondervraging voor dat de waarheid boven tafel komt? Tijdens onze training verhoortechnieken leer je als deelnemer hoe je gesprekken voert met betrokkenen en hoe je een gespreksplan opstelt. Hierbij staan gesprekstactieken, gesprekstechnieken en waarheidsvinding centraal.

Tijdens de training interview- en verhoortechnieken gebruiken we onderdelen van de in Nederland toegepaste standaard verhoormethode. Dit is een tactische gespreksstrategie, die tot doel heeft de betrokkene in te sluiten met bewijs, zodat ontkennen geen zin meer heeft.

 1. Ken de zaak
 2. Het begrip verhoor
 3. De verschillende methoden van tactisch ondervragen
 4. De juridische aspecten
 5. De voorbereiding van het interview
 6. Het gespreksplan
 7. Het doel van het verhoor
 8. Tactische elementen in een gesprek
 9. Omsingelen met bewijs
 10. De uitvoering van het interview
 11. Duo-verhoor
 12. Stapelen van bewijs
 13. Confronteren met bewijs
 14. Bekentenisdrempel
 15. Bekennen;
 16. Communicatievaardigheden
 17. Vastleggen van de verklaring van de betrokkene
 18. Herkennen van non-verbaal-gedrag
 19. Werken aan de relatie
 • Humaan en effectief verhoren van verdachte personen of getuigen onder de geldende wetgeving;
 • Onwaarheden kunnen signaleren tijdens een gesprek en de vaardigheden om een gesprek te sturen om deze onwaarheden aan het licht te krijgen;
 • Door structuur (gespreksplan) de overhand in een gesprek kunnen verkrijgen;
 • Inzicht in het zo effectief mogelijk tot een bekentenis kunnen laten komen (verhoortactiek);
 • De indirecte en directe wijze van benadering bij constatering van liegen kunnen toepassen.

De training verhoortechnieken is geschikt voor personen wiens werkzaamheden bestaan uit het behandelen en afhandelen van fraudedossiers, het interviewen van verdachten of getuigen en/of het herkennen van leugens tijdens gesprekken. De training is bijvoorbeeld zeer effectief voor medewerkers van gemeenten of sociale dienst, woningbouwverenigingen, verzekeraars, huurcommissies of fraudeteams van commerciële bedrijven.

6

12

Open training in Amstelveen, op een andere trainingslocatie van REACT in Nederland (regio Rotterdam of Arnhem) of incompany

CRKBO, Registerleraar, SKJ en V&V.

Vraag een brochure aan voor de open training. De offerte is inclusief lesmateriaal en luncharrangement. Voor incompany krijgt u een offerte. REACT is vrij van BTW.

Nee

Optioneel

De tweedaagse open training Verhoortechnieken is gepland op dinsdag 5 en 19 november in Gouda. De trainingstijden zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur. In het geval van een in-company training zijn de data in overleg met de opdrachtgever.