Triage Scenario Training

Triage Scenario Training: simulaties met 'totale chaos' als gevolg van zeer hoge stressfactoren. Bijvoorbeeld veroorzaakt door onderbezetting, te weinig IC-capaciteit, uitgeputte werknemers, oplopende emoties en extreem agressief gedrag (op leven en dood casuïstiek).

Triage Scenario Training

React Advies & Training ontwerpt, organiseert en/of ondersteunt originele en complexe scenario’s binnen het veiligheids- en inlichtingendomein. De scenario’s zijn gebaseerd op actuele en realistische gebeurtenissen en sluiten naadloos aan op de betreffende beroepscontext. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (multidisciplinair) optreden tijdens een 2e golf (Covid-19-pandemie). Alle gewenste vaardigheden zoals eigen procedures, leiding geven onder verzwaarde omstandigheden, medisch handelen, multidisciplinair samenwerken, et cetera, kunnen op zichzelf staand of tegelijkertijd aan bod komen. De scenario trainingen van REACT bevatten realistische en op maat gemaakte scenario’s.

Simulatietraining waarin zorg verleend moeten worden in situaties met een hoog dreigingsniveau. Het opdoen van ervaring met het maken van keuzes (Triage) onder stressvolle omstandigheden. De cursisten op professionele wijze in staat stellen zich daadwerkelijk voor te bereiden op uiteenlopende crisisscenario’s in het tactisch/medisch domein. Triage is het beoordelen van slachtoffers zoals bij grote(re) ongevallen, rampen, pandemieën en de spoedeisende-hulpafdeling in ziekenhuizen, in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld.

De complexiteit en duur van de scenario’s kan naar behoefte worden ingevuld. Scenario's kunnen op interne en externe locaties worden verzorgd. Na afloop van de training (simulatie) volgt een gezamenlijke evaluatie (de-briefing), waarna de leerpunten (kunnen) worden verwerkt in een protocol.

Voor ziekenhuizen betekent Triage Scenario Training (TCT) bijvoorbeeld een Grootschalig -en Bijzonder Optreden (GBO) waarin hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer samenwerken met de Spoedeisende Hulp (SEH) en andere stakeholders (zoals receptie en beveiliging). Hierbij wordt er uitgegaan van simulatie met 'totale chaos'. O.a. onderbezetting, te weinig IC capaciteit, overwerkt personeel, oplopende emoties en patiënten met instinctief overleefgedrag zouden een dergelijke crisissituatie te weeg kunnen brengen. 
 

  • Triage Scenario Training in het geval de zorgvraag de capaciteit ver overschrijdt;
  • Handelen tijdens zeer moeilijke scenario's waarbij de behandelbeslissingen niet meer enkel op medische gronden genomen kunnen worden;
  • Effectief briefen en de-briefen onder verzwarende omstandigheden;
  • Totale simulatie van een crisissituatie o.l.v. zeer ervaren trainers;
  • Aansluiten op landelijke richtlijnen en Triage criteria;
  • Updaten van de interne protocollen van een organisatie.

Voor personeel dat werkt onder zware omstandigheden en in crisissituaties (o.a. tijdens een GBO - Grootschalig en Bijzonder Optreden).

1 tot 2 dagdelen

6 deelnemers

12 deelnemers

Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland

CRKBO, V&V, NVO, BPBI, Registerleraar en SKJ erkend

Op basis van offerte, vrij van BTW

Optioneel

REACT Advies & Training

Integrale en intelligente oplossingen gedurende realistische op maat gemaakte scenario’s!

REACT Advies & Training