Train-the-trainer Agressie Interventie Team (AIT)

Als agressie-interventieteam leer je extra vaardigheden, gericht op ingrijpen, conflicthantering en het benaderen van boze of agressieve klanten

Train-the-trainer Agressie Interventie Team (AIT)

Een agressie-interventieteam (AIT) wordt ingezet bij escalerende situaties op de werkvloer. Het team bestaat uit collega’s die speciaal voor deze taak zijn opgeleid en ingrijpen als het fout dreigt te gaan. Bijvoorbeeld als een collega plots geconfronteerd wordt met agressie. Op welke manier een agressie-interventieteam wordt ingezet, verschilt per instelling. Daarom wordt onze training tot agressie-interventieteamlid (AIT) altijd op maat gemaakt. Als onderdeel van het agressie-interventieteam leer je extra vaardigheden, gericht op ingrijpen, conflicthantering en het benaderen van boze of agressieve klanten. Na de training kun je ernstige bedreigingen (fysiek of verbaal) veilig en doeltreffend aanpakken. In deze training leer je niet alleen zélf hoe je op een goede manier kunt omgaan met agressie op de werkvloer, maar leer je ook je kennis over te brengen. Zo kun je collega’s opleiden tot agressie-interventieteamlid.

Een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen aan deze docentenopleiding, is dat je één van de trainersopleidingen verbale en/of fysieke agressiehantering hebt gevolgd.

De precieze werkwijze hangt af van de inhoud van de training. Deze wordt altijd op maat gemaakt, omdat iedere instelling anders is en andere behoeftes heeft op het gebied van agressiehantering.

De train-the-trainer opleiding Agressie Interventie Team is een op maat gemaakt traject. Zo zorgen we dat de opleiding exact aansluit bij de situatie op de werkvloer en de wet- en regelgeving in jouw branche.

  • Inzicht in de omgang en communicatie met (groepen) lastige, grensoverschrijdende en agressieve burger(s).
  • Praktische vaardigheden als het leren reageren en handelen bij grensoverschrijdend en agressief gedrag, maar ook het voorkomen van misdraging (preventie).
  • Kennis van protocollen, plannen en procedures van de gemeente, in het bijzonder van relevante handelingsprotocollen die relatie houden tot doelstelling 1 en 2.
  • Het kunnen functioneren als teamlid in verschillende rollen in een AIT.
  • Eerste opvang en nazorg van een collega (die met agressie te maken heeft gekregen).
  • Methodisch aanleren van vaardigheden.
  • Leren werken met reflectie en ervaringsmodel bij simulaties (zie ook trainer verbale agressiehantering).

Trainers, managers, veiligheidsfunctionarissen, AIT leden etc. die te maken hebben met agressie-interventieteams en deze willen opleiden.

3 tot 6 dagen, 6 tot 12 dagdelen, deze training is altijd maatwerk

1

10

Op een centrale locatie in Nederland; Amstelveen, Utrecht of Amersfoort

CRKBO, V&V en op aanvraag ook SKJ, Registerplein en registerleraar

Optioneel