React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Omgaan met verward en psychiatrisch gedrag

Het aantal meldingen van incidenten met ‘verwarde personen’ is verder toegenomen. In 2018 en 2019 kwamen veel meer meldingen binnen, eenderde meer dan vijf jaar geleden. Die toename zou de werkdruk van o.a. de politie enorm vergroten. Diverse instanties zoals de woningbouwcorporaties, maatschappelijk werk, ziekenhuizen, sociale dorpsteams, zorginstellingen, et cetera krijgen steeds meer te maken met 'Verward gedrag'. Anno oktober 2020 voelt driekwart van de agenten zich regelmatig machteloos bij de aanpak van mensen die mede door psychische problematiek overlast veroorzaken of een gevaar zijn voor zichzelf. De benaming 'Verwarde personen' is een verzameling van allerlei vormen van afwijkend gedrag. De term is bekend geworden sinds er in 2011 een speciale melding ‘verwarde mensen’ werd geïntroduceerd in het systeem Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de politie. Niet alleen de mensen die gevaar veroorzaken vallen nu onder die noemer, maar ook mensen die hopeloos, boos of ontregeld zijn. Onder 'gevaarlijk' wordt o.a. psychotisch gedrag, het dreigen met zelfmoord, dementerend gedrag, geluidsoverlast, agressief gedrag, bedelen en overmatig alcohol- of drugsgebruik verstaan. Veel van de mensen hebben in het verleden een vorm van psychische zorg gehad. Degenen die overlast veroorzaken kampen vaak ook met andere problemen: geldgebrek, verslaving of een verstandelijke beperking (LVB).

Gedurende deze training wordt er gewerkt met een gespecialiseerd trainingsacteur (intervisie en groepsgericht). Een landelijk protocol m.b.t. Covid-19 is indien noodzakelijk van toepassing. Casuïstiek van de opdrachtgever (middels een uitgebreide intake) wordt gedurende alle dagdelen geïntegreerd.

De benaming 'Verwarde personen' is een verzameling van allerlei vormen van afwijkend gedrag. De term is bekend geworden sinds er in 2011 een speciale melding ‘verwarde mensen’ werd geïntroduceerd in het systeem Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de politie. Niet alleen de mensen die gevaar veroorzaken vallen nu onder die noemer, maar ook mensen die hopeloos, boos of ontregeld zijn. Onder 'gevaarlijk' wordt o.a. psychotisch gedrag, het dreigen met zelfmoord, dementerend gedrag, geluidsoverlast, agressief gedrag, bedelen en overmatig alcohol- of drugsgebruik verstaan.
Veel van de mensen hebben in het verleden een vorm van psychische zorg gehad. Degenen die overlast veroorzaken kampen vaak ook met andere problemen: geldgebrek, verslaving of een verstandelijke beperking (LVB).

In deze training krijgt u handvatten hoe met dit gedrag om te gaan.

  • Wat is 'Verward gedrag'?
  • Welke verschijningsvormen kun je tegenkomen?
  • Welke moeilijkheden op het gebied van wonen, werken en leven heeft deze doelgroep;
  • Wat maakt dat een deel van de mensen het niet redt in onze samenleving (oorzaken)?
  • Analyseren, herkennen en professioneel handelen bij 'verward en gevaarlijk' gedrag;
  • Inzicht en kennis van de gedragsmatrix met drie intensiteitsniveaus;
  • Uitleg over veel voorkomende ziektebeelden en stoornissen;
  • Praktische handvatten, de vier interventierichtingen en oplossingsgericht handelen (met o.a. ABCD-methode);
  • Hoe te melden en registeren;
  • Risico-taxatie en veilig (samen)werken.

Voor iedere professional die te maken krijgt met 'lastig, potentieel gevaarlijk én verward' gedrag zoals psychotisch gedrag, het dreigen met zelfmoord, dementerend gedrag, geluidsoverlast, agressief gedrag, bedelen en overmatig alcohol- of drugsgebruik.

Eén trainingsdag van 6,5 uur (2 dagdelen) en een terugkomdagdeel (borging) van 3,5 uur.

6 deelnemers

12 deelnemers

In company of onze trainingslocatie te Amstelveen

Certificaat van deelname, op aanvraag punten SKJ, Registerplein, V&V, BPBI

Op basis van offerte, vrij van BTW

Ja, inbegrepen

Op aanvraag

REACT Advies & Training

Sinds 2011 houdt de politie onder de code ‘E33’ de overlast door ‘verwarde of overspannen personen’ bij. Dit type meldingen steeg van 44.569 incidenten in 2012 naar 99.659 in 2019. Ook in 2020 lijkt de teller weer hoger uit te komen.

REACT Advies & Training