Agressiehantering voor Pedagogisch Conciërge

Leer pedagogisch verantwoord handelen in lastige situaties als conciërge of OOP'er

Agressiehantering voor Pedagogisch Conciërge

Onderwijsondersteunend personeel speelt een onmisbare rol in het onderwijs. Hun pedagogische vaardigheden zijn vaak cruciaal voor de school. De conciërge is vaak de eerste die laatkomers binnenkrijgt, boze ouders ontvangt of een zieke leerling opvangt. Daarnaast is deze onderwijsondersteuner in veel gevallen de achterwacht voor de leerlingen die uit de les gestuurd worden. Aanspreken op ongewenst gedrag of helpen bij een ongeval behoort vaak ook tot het takenpakket. Daar zijn veel vaardigheden en parate kennis voor nodig. Met de opleiding Pedagogisch Conciërge verwerft de conciërge of OOP’er inzicht en vaardigheden om te voldoen aan de hoge eisen die aan deze functie worden gesteld.

Voorafgaand aan de training is er een intakegesprek. De training Agressiehantering voor pedagogisch conciërges is een groepstraining, ingebrachte praktijkervaringen vormen de kern van de opleiding. Tussen de bijeenkomsten door voer je op je eigen werkplek opdrachten uit. Daarnaast werken we tijdens de opleiding met trainingsacteurs om bepaalde situaties na te bootsen. Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat.

 1. De drie rollen van de conciërge (OOP’er)
 2. Gespreksvaardigheden en stijlflexibiliteit
 3. Feedback geven en omgaan met grenzen
 4. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en/of agressie (ouders/leerlingen)
 5. Algemene gedragsproblematiek bij leerlingen
 6. De acht probleemtypes bij leerlingen
 7. Match en mismatch in de pedagogische driehoek
 8. Humane begeleidingstechnieken
 9. Multicultureel vakmanschap
 10. Beveiligingsaspecten
 11. Wijkgebonden taken
 12. Externe communicatie en taken
 13. Samenwerking, opvang en collegialiteit
 14. Casuïstiek en scenariotraining
 15. Werkbezoek en opdrachten
 16. Toetsing en certificaat
 • Inzicht in wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de Pedagogisch Conciërge.
 • Kunnen omgaan met de eigen grenzen en grensoverschrijdend gedrag.
 • Pedagogisch handelen bij gedragsproblematiek.
 • Inzicht in jouw communicatiestijl.
 • Inzicht in en kennis van beveiligingstaken.
 • Inzicht in actief oppakken van contacten buiten de school (straatcoaches, buurtregisseur, jongerenwerk, GG&D, calamiteiten).

Conciërges en ander onderwijsondersteunend personeel die veel contact onderhouden met leerlingen (met gedragsproblemen) en ouders.

1 dan + 1 terugkomdag (na minimaal zes maanden) of Open eendaagse training van 9.00 uur tot 16.00 uur

6

12

Incompany of onze trainingslocatie in Nederland

CRKBO, V&V. Op aanvraag ook leraarregister

Op basis van offerte, vrij van BTW - kosten eendaagse open training 31 maart 2921 zijn 425,00 Euro per deelnemer

Ja, inbegrepen

Optioneel

WOENSDAG 31 MAART 2021 STAAT EEN OPEB TRAINING GEPLAND, VRAAG INFORMATIE .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)