Agressiehantering bij dementie

Leer op een effectieve manier omgaan met agressie veroorzaakt door dementie

Agressiehantering bij dementie

Mensen met dementie kunnen zich boos of agressief gedragen. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat hij of zij zijn/haar gevoelens niet meer op een gewone manier kan uiten. Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De bekendste vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. De kans op dementie neemt toe naarmate je ouder wordt. Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Uitingen van agressie bij demente personen kennen dus vaak een heel andere oorzaak. Als professional die te maken krijgt met demente mensen, is het verstandig als je weet hoe je op een veilige en humane manier op deze vorm van agressie kunt reageren. In de training Agressiehantering bij dementie gaan we daar dieper op in.

Tijdens de training Agressiehantering bij dementie leren deelnemers dementie en agressief gedrag beter begrijpen. De deelnemers krijgen diverse handvatten om agressie af te leiden, om te buigen of bewust te negeren. Dit doen we met behulp van ervaringsoefeningen, discussievormen, uitwisseling van gevoelens, actieve oefening van vaardigheden en/of simulatie van casussen met een trainingsacteur.

In de training leren deelnemers waarom agressief gedrag bij demente personen vaak voorkomt. Daarnaast krijgen ze handvatten om op een goede, humane manier om te gaan met agressie van demente patiënten. De persoonlijke veiligheid staat hierbij altijd voorop. Naast de humane hanteringswijzen om agressief gedrag te voorkomen worden er ook humane begeleidingstechnieken en fysieke interventies besproken om de veiligheid van de verzorgende te garanderen. In de training gaan begeleidingsadviezen bij verschillende stadia/fases van dementie (volgens Naomi Feil) en verbale en fysieke agressieve uitingsvormen hand in hand.
  • Inzicht in de verschillende vormen van agressie bij dementie.
  • Het kunnen hanteren van verbale agressie bij dementie waarbij je rekening houdt met het ziektebeeld van de patiënt.
  • Het op een humane wijze kunnen begeleiden van fysieke agressie bij dementie.
  • Aansluiten bij een behandelingsplan bij de verschillende fases van dementie en het agressieve gedrag (volgens fases van Noami Feil).
  • Het zorg dragen voor de eigen persoonlijke veiligheid en op positieve wijze de gedachten kunnen sturen.
  • Opvang, aandacht en nazorg van collega's.

Verzorgenden IG, verzorgenden PG, psychologen, leidinggevenden in de zorg, andere belangstellenden

1 tot 3 dagdelen

Optioneel