Agressiebeleid en protocol

Een agressieprotocol of agressiebeleid vormt een houvast voor het management én de rest van de organisatie

Agressiebeleid en protocol

Door de toenemende hoeveelheid geweld in onze samenleving, lopen werknemers een groter risico om tijdens hun werk in aanraking te komen met agressie en geweld. Agressie, variërend van verbaal geweld, intimidatie en bedreiging tot fysiek geweld, is vaak een structureel probleem. Voor diverse instellingen een reden een gewelds- of agressieprotocol in te voeren of hun huidige protocol te actualiseren. Een agressieprotocol is een goede manier om vast te leggen wat er gebeurt als er een geweldsincident plaatsvindt. Bijvoorbeeld hoe een medewerker die te maken heeft gehad met een agressie- of geweldsincident wordt ondersteund door de werkgever. Een agressieprotocol of agressiebeleid vormt een houvast voor het management én de rest van de organisatie. De combinatie van een duidelijk agressieprotocol, een heldere brochure waarin het agressiebeleid uitgelegd wordt, een managementworkshop én een medewerkerstraining zorgt voor een goede implementatie van het agressiebeleid. En dat is nodig, want uit de laatste monitor openbaar bestuur blijkt bijvoorbeeld dat nog steeds meer dan 50% van de gemeenten nog geen structurele aandacht aan training en nazorg voor het personeel besteedt.

In onze recent vernieuwde training agressiemanagement krijgen leidinggevenden een nadrukkelijke rol in het begeleiden van medewerkers die betrokken zijn bij een geweldsincident of ongeval. Eén van de belangrijkste doelen van agressieprotocol of agressiebeleid is het optimaal ondersteunen van het slachtoffer. Iemand die in aanraking komt met agressie, zit vaak al in een moeilijke situatie. Je wilt niet dat hij/zij verstrikt raakt in een oerwoud van regels en voorschriften. Steeds meer instellingen maken daarom de directe leidinggevenden verantwoordelijk voor een goede en gestroomlijnde afhandeling van een incident. In een agressieprotocol staat precies beschreven wat er in zo’n situatie moet gebeuren. Het is een onmisbare leidraad die ondersteuning biedt bij lastige situaties. In de training Agressiebeleid & protocol ga je niet alleen aan de slag met een agressieprotocol, maar krijg je ook de handvatten om dit document op een goede manier in te zetten in de instelling. Op deze manier verdwijnt het protocol niet in een bureaula, maar ondersteunt het protocol de werknemers op werkvloer op een zeer effectieve wijze.

Naast de opvang van de medewerker na een geweldsincident komen in een agressieprotocol de volgende zaken aan de orde:

  1.  De uitgangspunten van een geweldsprotocol.
  2.  De procedure na een agressie- en/of geweldsincident.
  3.  Ondersteuning bij het verhalen van de geleden schade op de dader.
  4.  Bespreking in werkoverleg.
  5.  Jaarlijkse analyse en verwerking van incidenten.
  6.  Concrete implementatie nieuwe bevindingen op de werkvloer. 
  • Begeleiding bij het opstellen van een agressieprotocol
  • Sectoren en regelingen in het kader van certificering
  • Implementatie protocol
  • Effectief gebruik van het protocol

Iedereen die betrokken is bij het opstellen van een agressieprotocol. Zowel bij het implementeren ervan in een organisatie als op operationeel gebied.

Basis: 2 dagdelen

6

12

Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland

CRKBO, V&V, NVO, BPBI, Registerleraar en SKJ erkend

Op basis van offerte

Ja, inbegrepen

Optioneel

In goed overleg met de opdrachtgever