Agressie en veiligheidstraining voor deurwaarders

Agressie voorkomen én zorg dragen voor je persoonlijke veiligheid als deurwaarder

Agressie en veiligheidstraining voor deurwaarders

Mensen met bepaalde beroepen lopen een groter risico om tijdens hun werk in aanraking te komen met agressie en geweld. Deurwaarders zijn daar een voorbeeld van. Bovendien blijkt uit onderzoek dat meer dan de helft van de deurwaarders de risico's niet goed genoeg inventariseert. Ook afspraken over de omgang met agressie ontbreken nog wel eens. Eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet zien dat dat 92 procent van de deurwaarders geconfronteerd wordt met scheldpartijen, beledigingen en intimidaties. Veel medewerkers maken geen melding van de incidenten, omdat ze die beschouwen als onderdeel van hun werkzaamheden. Tijdens de Agressie en veiligheidstraining voor deurwaarders krijg je handvatten om die agressie te voorkomen óf op een goede manier mee om te gaan.

De inhoud en werkwijze tijdens de Agressie en veiligheidstraining voor deurwaarders is afhankelijk van de wensen en casuïstiek van de organisatie. Stijlflexibiliteit in communicatie, klantvriendelijkheid, agressiereductie, stresshantering, persoonlijke veiligheid, herkennen van eventuele ziektebeelden en tactisch handelen zijn vaak belangrijke onderwerpen.

React Advies & Training geeft basis- en gevorderde trainingen voor incassomedewerkers, gerechts- en belastingdeurwaarders op het gebied van:

1. Pro-actief waarnemen
2. Totale communicatie
3. Risicotaxatie
4. Stressreductie
5. Persoonlijke weerbaarheid
6. Tactisch benaderen

  • Het versterken van de vaardigheden en handvatten inzake agressiehantering van deurwaarders.
  • Inzicht in preventieve methodieken om agressie te voorkomen.
  • Herkennen en voorkomen van stressfactoren of reductie daarvan.
  • Zorg kunnen dragen voor de persoonlijke veiligheid.
  • Meer zicht op de persoonlijke communicatie en deze indien nodig versterken.

Deurwaarders en aanverwante beroepsgroepen.

Afhankelijk van de trainingen / modules je wilt volgen. De Agressie en veiligheidstraining is beschikbaar op basis en gevorderd niveau.

6

12

Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland

CRKBO, V&V. Op aanvraag ook leraarregister.

Op basis van offerte, vrij van BTW

Optioneel

Optioneel

In goed overleg met de opdrachtgever