Agressie en culturele verschillen

Wat is de invloed van de culturele achtergrond bij agressie? En hoe ga je hier mee om?

Agressie en culturele verschillen

Agressie is soms voor een deel cultureel bepaald. De (sub)cultuur waarin we leven, leert ons hoe we ons horen te gedragen binnen de samenleving. Maar hoe dat is, kan nogal verschillen per (sub)cultuur. Zo wordt agressie in bepaalde culturen meer getolereerd dan in andere. Niet omdat er minder waarde wordt gehecht aan de medemens of zijn/haar bezittingen, maar omdat mensen op een andere manier omgaan met emotie. Het op een juiste manier interpreteren van verbale en non-verbale signalen, is hierbij essentieel! Agressie en cultuur zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je vaak te maken krijgt met mensen met verschillende culturele achtergronden, is het essentieel om je bewust te zijn van de gevolgen van die culturele verschillen op gedrag en gevoel. In de training Agressie en Culturele verschillen leer je omgaan met verbale agressie van mensen met verschillende culturele achtergronden. Daarnaast leer je het onderscheid maken tussen ‘serieuze’ agressie en verbale en non-verbale signalen die in het licht van de culturele achtergrond van de ander als niet-serieuze agressie kunnen worden geïnterpreteerd.

Tijdens deze cursus leer je de situatie te beheersen én te de-escaleren. De training kan worden aangepast aan de culturele achtergronden van de mensen met wie de cursisten het meest in aanraking komen. Tijdens de training gebruiken we professionele acteurs (leeftijd en afkomst afhankelijk van de casuïstiek). We werken in onze trainingen met een landelijke en onderbouwde methodiek.

  1. Herkennen van de verschillende signalen
  2. Cultuurgebonden grensoverschrijdend gedrag
  3. Interpreteren culturele factoren
  4. Ombuigen verbaal agressief en cultureel gedrag
  5. Aanpassen, aansluiten of aandringen
  • Beter kunnen omgaan met lastig en grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Het effectief aanpakken van jongeren met zogenaamde kenmerken van straatcultuur, staat voorop.
  • Omgaan met culturele achtergronden in relatie tot agressiehantering.
  • Inzicht krijgen in de verschillende achtergronden van culturele ontwikkeling in relatie tot weerbaarheid en persoonlijke veiligheid.

Mensen die beroepsmatig of vrijwillig, als medeburger in aanraking komen met mensen vanuit een andere cultuur.

Basistraining 2 dagdelen

6

12

In company of onze trainingslocatie in Nederland

CRKBO, V&V. Op aanvraag leraarregister.

Op basis van offerte

Optioneel

Optioneel

In goed overleg met opdrachtgever