Train-the-trainer verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid

Leer een basisprogramma voor een training opzetten én hoe je je collega’s kunt begeleiden in het beter omgaan met agressief en ongewenst gedrag

Train-the-trainer Verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid

Wil jij agressietrainer worden? Of binnen jouw organisatie interne agressietrainers op laten leiden? Voor instellingen met veel medewerkers die in aanraking komen met lastig, grensoverschrijdend en agressief gedrag kan het praktisch en voordelig zijn op langere termijn één of meerdere interne (agressie)trainers op te leiden. De opleiding Trainer Verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid biedt de mogelijkheid om eigen medewerkers op te leiden tot interne trainers die zelfstandig agressietrainingen binnen hun organisatie kunnen verzorgen. Na het doorlopen van deze trainersopleiding kan de trainer een basisprogramma op gebied van agressiemanagement opzetten én zijn collega’s begeleiden in het beter omgaan met ongewenst, moeilijk verstaanbaar en/of agressief gedrag.

React Advies & Training verzorgt docenten- en trainersopleidingen op gebied van verbale en/of fysieke agressie, mentale en professionele weerbaarheid en agressieregulatietraining (ART). Deze trainersopleidingen zijn specifiek afgestemd op onderwijs, zorg, welzijn, (forensische) psychiatrie, beveiliging en/of overheid.

De exacte inhoud van de training Verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid is afhankelijk van de sector waarin de deelnemers werken. Een voorbeeld van onderdelen van de opleiding:
 1. De vormen van agressie (gedragsmatrix)
 2. ABCD inteventiemethodiek
 3. Overgang van verbale naar fysieke agressie
 4. Van vaardigheden/kennis tot simulaties op de werkvloer
 5. Methodiek en didactiek bij agressietraining
 6. Werken met een trainingsacteur
 7. Verwerken en hanteren casuïstiek
 8. De theorie comprimeren in handzame checklists en mediakaarten

 

 • Een training agressiepreventie en agressiehantering kunnen verzorgen in samenwerking met een in agressie gespecialiseerde trainingsacteur.
 • Inzicht in eigen gedrag en houding als agressietrainer.
 • Gerichte methodische en didactische principes op gebied van agressietraining kunnen toepassen.
 • Leer werken met de emotiemeter methode en de gedragsmatrix
 • Beschikking hebben over een verbale en mentale 'gereedschapskist' voor het verzorgen van agressietrainingen.
 • Deelnemers op het terrein van agressiehantering kunnen trainen, coachen, motiveren en stimuleren.

Mensen die beroepsmatig actief zijn als trainer in het onderwijs, de zorg, bij de overheid of andere instellingen. Ook mensen die zich willen (om)scholen tot agressietrainer kunnen de training verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid volgen. Voorafgaand aan de training is er een intake waarin we samen kijken of je voldoet aan de voorwaarden om aan deze training deel te mogen nemen.

Een meerdaags programma waarbij de trainers in opleiding tussen de verschillende bijeenkomsten door onze ervaren trainers begeleid worden. Naast de basismodules wordt de training op maat samengesteld. Mede afhankelijk van de sector, de organisatie en de eigen behoeftes. Een trainer actief in de ouderenzorg heeft bijvoorbeeld andere vragen en wensen dan iemand in het onderwijs of bij een overheidsinstelling. De training wordt door twee ervaren trainers en agressiecoaches verzorgd.

4

10

Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland

CRKBO, V&V, NVO, BPBI, SKJ en Registerleraar

Op basis van offerte, vrij van BTW

Optioneel

Optioneel

Data voorjaar 2023>>dag 1 vrijdag 24 maart, dag 2 donderdag 6 april, dag 3 vrijdag 12 mei, dag 4 vrijdag 19 mei, dag 5 vrijdag 2 juni Tijden: 9.30 uur tot 16.15 uur