Train-the-trainer verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid

Leer een basisprogramma voor een training opzetten én hoe je je collega’s kunt begeleiden in het beter omgaan met agressief en ongewenst gedrag

Train-the-trainer verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid

Voor instellingen die de training Methodisch omgaan met grensoverschrijdend gedrag hebben gevolgd, kan het praktisch en op de langere termijn voordelig zijn om een interne trainer op te leiden. De opleiding Verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid biedt de mogelijkheid om eigen medewerkers op te leiden tot interne instructeur die de (follow-up) trainingen binnen de eigen organisatie kunnen geven. Na het praktische programma van de opleiding Verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid, kunnen de trainers een basisprogramma opzetten én hun collega’s begeleiden in het beter omgaan met agressief en ongewenst gedrag.

React Advies & Training verzorgt docenten- en trainersopleidingen op gebied van verbale en/of fysieke agressie, mentale en professionele weerbaarheid en agressieregulatietraining (ART). Deze trainersopleidingen zijn specifiek afgestemd op onderwijs, zorg, welzijn, (forensische) psychiatrie, beveiliging en/of overheid.

De exacte inhoud van de training Verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid is afhankelijk van de sector waarin de deelnemers werken. Een voorbeeld van onderdelen van de training:
 1. De vormen van agressie (gedragsmatrix)
 2. ABCD inteventiemethodiek
 3. Overgang van verbale naar fysieke agressie
 4. Van vaardigheden/kennis tot simulaties op de werkvloer
 5. Methodiek en didactiek bij agressietraining
 6. Werken met een trainingsacteur
 7. Verwerken en hanteren casuïstiek
 8. De theorie comprimeren in handzame checklists en mediakaarten

 

 • Een training agressiepreventie en agressiehantering kunnen verzorgen in samenwerking met een in agressie gespecialiseerde trainingsacteur.
 • Inzicht in eigen gedrag en houding als agressietrainer.
 • Gerichte methodische en didactische principes op gebied van agressietraining kunnen toepassen.
 • Deelnemers op het terrein van agressiehantering kunnen trainen, coachen, motiveren en stimuleren.
 • Beschikking hebben over een verbale en mentale 'gereedschapskist' voor het verzorgen van agressietrainingen.

Mensen die beroepsmatig actief zijn als trainer in het onderwijs, de zorg, bij de overheid of andere instellingen. Ook mensen die zich willen (om)scholen tot agressietrainer kunnen de training verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid volgen. Voorafgaand aan de training is er een intake waarin we samen kijken of je voldoet aan de voorwaarden om aan deze training deel te mogen nemen.

Een meerdaags programma waarbij de trainers in opleiding tussen de bijeenkomsten door individueel begeleid worden door onze ervaren agressietrainers. Naast de basismodules wordt de training verder op maat samengesteld afhankelijk van de sector, de organisatie en de eigen behoeftes. Een trainer actief in ouderenzorg heeft bijvoorbeeld andere vragen en wensen dan iemand in het onderwijs of bij een overheidsinstelling.

4

10

Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland

CRKBO, V&V. Op aanvraag ook leraarregister

Op basis van offerte, vrij van BTW

Optioneel

Optioneel

Data voorjaar 2020: 1e dag maandag 23 maart, 2e dag vrijdag 3 april, 3e dag vrijdag 17 april, 4e dag vrijdag 8 mei en de 5e dag woensdag 27 mei Tijden; 9.30 uur tot 16.15 uur Locatie: voorjaar 2020 centraal in Nederland