Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen

Een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen is heel belangrijk voor een goede afhandeling van een incident

Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen

Als een medewerker op de werkplek een schokkende gebeurtenis meemaakt, zoals bijvoorbeeld agressie of (seksueel) geweld, of zelf een grote fout maakt, kan dat leiden tot een gevoel van onveiligheid bij de medewerker. Het vertrouwen in de eigen professionaliteit of dat van de organisatie raakt in zo’n geval ernstig beschadigd. Hierdoor is de kans dat de medewerker (ernstige) angstgevoelens ontwikkelt een reëel gevaar. Bovendien ligt ook ziekteverzuim na een schokkende gebeurtenis op de loer. Met de training Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen van React zorg je ervoor dat de opvangprocedure binnen jouw organisatie of bedrijf geprofessionaliseerd wordt. Als deelnemer leer je met behulp van trainingsacteurs op een goede manier om te gaan met medewerkers die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt.

In een veilige werkomgeving wordt op een interactieve manier op basis van casuïstiek in relatie tot theorie met de cursisten gewerkt. De trainers die de training Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen geven, zijn senior trainers -coaches met een ruime ervaring met zowel de praktijk als de theorie van traumatische incidenten. De laatste interne opleiding binnen een zorgorganisatie werd door de deelnemers met een gemiddeld cijfer 9,1 beoordeeld.

 1. Bespreken van het begrip ‘trauma’.
 2. Onderkennen/herkennen van een traumatische ervaring.
 3. Uitwisselen van eigen ervaringen.
 4. Watchful waiting en analyse van normale en gestoorde verwerking.
 5. Bespreken van het begrip ‘posttraumatische stressstoornis’.
 6. Korte uitleg over de mogelijkheden van therapie bij een posttraumatische stressstoornis.
 7. Oefenen in het intern opvangen direct na een schokkende gebeurtenis.
 8. Oefenen in het begeleiden bij de verwerking van een schokkende gebeurtenis.
 9. Informatie over het juridische proces zoals bijvoorbeeld 'aangifte doen'.
 10. De ingrijpende gebeurtenis een plaats geven in het leef- en werkproces.
 • Een intern opvangteam opzetten dat direct ter plaatse kan zijn en ter plekke deskundig kan optreden na een schokkende gebeurtenis.
 • Kennis van het drie-gesprekkenmodel.
 • Getraind in gespreksvaardigheden.
 • 'Watchful waiting' kunnen toepassen.
 • Inzicht in verwerkingsstadia en symptomen bij een heftig incident.

Leidinggevenden, coördinatoren, medewerkers van de eigen instelling die opvanggesprekken na schokkende gebeurtenissen moeten/gaan voeren.

Basis: 4 dagdelen | Gevorderd: 6-10 dagdelen

6

10

Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland

CRKBO, VnV, BPBI, SKJ, leraarregister

Op basis van offerte, vrij van BTW

Optioneel

Optioneel

In goed overleg met de opdrachtgever

REACT Advies & Training

'Als steunen, signaleren, informeren en
ontzorgen van belang is.'

REACT Advies & Training