Mentale weerbaarheid

Leer oplossingsgericht naar jezelf kijken en mentaal weerbaarder te worden

Mentale weerbaarheid

Wat is mentale weerbaarheid? Wanneer ben je mentaal weerbaar? En hoe zet je die professionele weerbaarheid in als tool? Deze training gaat daar zeer intensief en op unieke wijze op in. Je krijgt tijdens deze training veel handvatten en een ware 'mentale toolbox' voor professionele mentale weerbaarheid tot je beschikking. Zo kun je zakelijk én privé beter omgaan met negatief gedrag en stress en leer je hoe je oplossingsgericht naar jezelf kijkt.

Tijdens de zeer actieve training Mentale weerbaarheid is er volop mogelijkheid tot discussie. Daarnaast werken we met diverse zelfopdrachten, leer je vaardigheden aan door te oefenen en doen we simulaties met een trainingsacteur.

Tijdens de training Mentale weerbaarheid leer je hoe je weerbaarder en veerkrachtiger wordt. Plezier en zelfvertrouwen in het werk, maar zeker ook in het leven thuis, zijn de uitgangspunten van de training. Elk mens met een hoge mate van mentale weerbaarheid heeft een hoge score op de pijlers: uitdaging, controle, betrokkenheid en zelfvertrouwen met als fundering vakmanschap en veerkracht. Deze pijlers vormen samen de mentale kracht en fundering van een individu en het menselijke presteren.

 

Programma mentale weerbaarheid
Het trainingsprogramma biedt een systematische manier om mentale en emotionele kracht op te bouwen met behulp van wetenschappelijk onderbouwde methodes. Onze trainers hebben een speciaal professionaliseringstraject doorlopen. Zo hebben zij o.a. onder leiding van het hoofd Mentale begeleiding van het Nederlandse Olympische team het mentale programma gevolgd dat onze Olympische sporters hebben doorlopen.

 

Fundamenten voor mentale kracht en professionele weerbaarheid
Uitdaging, betrokkenheid, controle en (zelf)vertrouwen zijn aangehaald als fundering voor het bereiken van het hoogst mogelijke niveau van presteren. In de training Mentale weerbaarheid leer je waarom deze fundering het gevolg is van hoe men denkt, waar men zich op richt en hoe men reageert op de gebeurtenissen (zoals een ernstige bedreiging) in het leven. Een zelfverzekerd persoon is mentaal weerbaar en neemt betere beslissingen; is een bewust denker en heeft de beschikking over effectieve manieren om energie en optimisme te behouden bij tegenslag en druk. Om te bouwen aan de fundering van uitdaging, controle en (zelf)vertrouwen worden mentale vaardigheden ingezet om uiteindelijk het denkproces systematisch te ontwikkelen. Door dit te oefenen ontwikkelt men veerkracht en een sterk mentaal schild om in lastige situaties te kunnen presteren.

  • Op een goede manier kunnen omgaan met negatief gedrag (feedback) van klanten, cliënten of betrokkenen.
  • Interne en externe stress kunnen hanteren.
  • De theorie en methodiek van de mentale weerbaarheid beheersen.
  • Oplossingsgericht naar jezelf (actie-reflectie) en de ‘mentale’ aspecten van je vak kunnen kijken.
  • Kunnen werken met zelfopdrachten en (video)feedback met betrekking tot de gekozen thema’s.
  • Integratie van zelf ingebrachte casuïstiek.

Mensen die mentaal sterker willen worden en regelmatig in stressvolle en/of agressieve situaties komen.

Basistraining: 3 dagen | Light versie: 1 dag met 1 terugkomdagdeel

Optioneel