Agressiehantering

Leer tijdens een realistische en op maat gemaakte training omgaan met agressie op de werkvloer

Agressiehantering

Helaas komt geweld op de werkvloer in veel sectoren voor. Dat loopt uiteen van klanten of personen die zich onbeschoft gedragen tot mensen die daadwerkelijk fysiek agressief worden. Als je als medewerker in aanraking komt met fysieke of verbale agressie, kan dat een behoorlijk effect hebben op de arbeidsvreugde en zelfs leiden tot ziekteverzuim. Als je inzicht hebt in het ontstaan van conflicten én weet hoe je deze kunt voorkomen, geeft dat rust en draagt het bij aan het welzijn van medewerkers. In onze compacte en praktische training Agressiehantering leren we medewerkers vaardigheden waarmee ze kunnen omgaan met verschillende vormen van ongewenst gedrag.

De training Agressiehantering is gebaseerd op een realistische en een ruimschoots beproefde methode. Tijdens onze training zetten we een professionele trainingsacteur in. Met hem/haar oefenen we gespreks- en houdingsvaardigheden. Ook videoanalyse kan een onderdeel van de training zijn. Onze docenten hanteren meerdere leerstijlen in een training, op deze manier wordt iedere deelnemer op zijn/haar eigen manier aangesproken. Het beheersen van fysieke en mentale vaardigheden vergroot het zelfvertrouwen. Hierdoor ben je mentaal sterker en neemt de kans toe dat je in bedreigende, stressvolle situaties de rust kan bewaren en aangeleerde (deëscalatie)technieken kunt toepassen.

Het programma van de training Agressiehantering is interactief en kan onder meer bestaan uit:

 1. Uitwisselen van ervaringen
 2. Emotie-thermometer
 3. Agressiecyclus en vijf fases
 4. Theorie over de vormen van agressie
 5. Videoanalyses van agressiebeelden
 6. Veel oefeningen gebaseerd op eigen casuïstiek
 7. Inzet van een acteur
 8. Opvang en nazorg na een incident
 9. ABCD methodiek die wij met een partner hebben ontwikkeld
 • Minder snel emotioneel worden.
 • Grenzen bewaken en aangeven.
 • Bewustwording van eigen gedrag.
 • Deëscalerende gesprekstechnieken.
 • Geweldsdreiging leren ombuigen.
 • Uit de slachtofferrol treden.
 • Regels zoveel mogelijk handhaven.
 • Eigen kracht leren kennen.

De training Agressiehantering is bedoeld voor medewerkers die in hun werksituatie het risico lopen met ongewenst gedrag of met geweld geconfronteerd te worden.

Basistraining: 2 tot 4 dagdelen + optioneel een terugkomdagdeel | Opfristraining: 1 tot 2 dagdelen

6

12

In overleg met de opdrachtgever

CRKBO, V&V. Op aanvraag leraarregister

Op basis van offerte

Ja, inbegrepen