Gedragswetenschappelijke aanpak
React Advies & Training React Advies & Training Conflicthantering, agressiehantering React Advies & Training React Advies & Training Agressiemanagement

Docentenopleiding - Agressiecoach

Een agressiecoach is iemand die in een bedrijf of overheidsinstelling in dienst is om medewerkers een veiliger gevoel te geven. Het is een jong beroep, agressie tegen werknemers door klanten en collega’s is nog niet zo heel lang een veelbesproken onderwerp. Bij deze soort van agressie kan men denken aan ambulancepersoneel, ambtenaren die veel in contact komen met bijvoorbeeld bijstandsklanten of horecapersoneel. Voor deze beroepen bestaat altijd het risico dat men in contact komt met mensen die medewerkers verbaal of fysiek bedreigen. Dit risico kan zorgen voor een spanning op de werkvloer, en kan er zodoende voor zorgen dat de medewerkers niet naar behoren functioneren. De agressiecoach probeert medewerkers zich veiliger te laten voelen door ze weerbaar te maken, ze uit te leggen hoe ze met agressie om kunnen gaan, en ze te leren hoe ze geweld kunnen voorkomen. Agressie kan ook voorkomen op de werkvloer door medewerkers onderling, in de vorm van intimidatie en pesten. De agressiecoach kan ook hier ingezet worden, om te proberen medewerkers zelfvertrouwen te geven, en mensen met agressief gedrag proberen te overtuigen wat de consequenties van hun gedrag zijn.

Klik hier om informatie aan te aanvragen »
 • kennis van en inzicht in coachingsmethodieken specifiek in het kader van agressiehantering
 • welke specifieke aandachtspunten
 • agressie en emoties
 • protocol en ethiek
 • wat voor een coach wil jij zijn
Met behulp van een intake, schriftelijk of mondeling wordt de leervraag in kaart gebracht. Opleiding kan één op één plaatsvinden maar ook in groepsverband. Deelnemers krijgen opdrachten en oefeningen om in hun eigen praktijk toe te passen. Wordt gegeven door een senior trainer op het terrein van agressiehantering.

In het programma komen onder meer aan de orde:

 

 1. Basisvaardigheden 1. LSD, Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.
 2. Basisvaardigheden 2. Non-verbale signalen waarnemen & interpreteren. Inclusive Model van aandacht.
 3. Basisvaardigheden 3. De kunst van het vragen stellen. Ben ik Slachtoffer of Schepper?
 4. Het coachgesprek. Contact & contract.
 5. Van Coachvraag naar doel. Gespreksmodellen
 6. Van Coachvraag naar doel (2) alternatieven, keuzes en acties.
 7. Kernkwadranten. Kwaliteiten en uitdagingen verbinden.
 8. Overtuigingen en patronen, hoe ontstaan ze?
 9. Belemmerende overtuigingen opsporen via diverse methodes.
 10. Duurzame verandering op basis van dieper liggende waarden.
 11. Coachen in het Hier-en-Nu. Wat zegt dat over het Daar-en-Dan?
 12. Effectief omgaan met weerstand en emoties.
Mensen die zich willen specialiseren tot agressiecoach. Vooropleiding minimaal tweedaagse training basis agressiehantering. Deelnemers moeten in hun huidige praktijk betrokken zijn of in de nabije toekomst betrokken raken bij het agressiemanagement in een organisatie.
basis 8 dagdelen, vier hele dagen
1
8
In company of onze trainingslokatie in Nederland
CRKBO, Calibris, V&V en op aanvraag Cedeo en leraarregister
Op basis van offerte, vrij van BTW
Optioneel
nee
In goed overleg met de opdrachtgever of in geval van een persoonlijke training in overleg met de deelnemer
« Ga terug