Gedragswetenschappelijke aanpak
Conflicthantering, agressiehantering React Advies & Training Agressiemanagement React Advies & Training React Advies & Training React Advies & Training React Advies & Training

Docentenopleiding - Agressiecoach

Een agressiecoach (of veiligheidscoördinator) is iemand die in een bedrijf of bij overheidsinstelling in dienst is of ingehuurd wordt om medewerkers een veiliger gevoel te geven en te coachen op effectief omgaan met agressie. Het is een relatief jong beroep. Agressiecoaching bij werknemers inzetten is nog niet zo heel lang een gebruikte interventie/methode. Agressiecoaching of veiligheidscoaching komt voor bij bijvoorbeeld ambulancepersoneel, ambtenaren, onderwijzers, beveiligers, horecapersoneel, et cetera. / Voor deze beroepen bestaat altijd het risico dat men in contact komt met mensen die medewerkers verbaal of fysiek escaleren. Dit risico kan zorgen voor een spanning op de werkvloer, en kan er zodoende voor zorgen dat de medewerkers niet naar behoren functioneren. De agressiecoach of veiligheidscoach probeert medewerkers zichzelf veiliger te laten voelen door ze veiligheidsbewustzijn bij te brengen, inzicht in gevaarlijke situaties te geven en zo nodig handvatten aan te reiken. De agressiecoach is in principe geen (extra) trainer. De agressiecoach spiegelt met name. De coach is een empowermentor. Hij/zij zet de collega in zijn kracht. De veiligheidscoördinator of zorgcoördinator kan bijvoorbeeld de rol van agressiecoach ook goed vervullen. Agressie kan ook voorkomen op de werkvloer door medewerkers onderling, in de vorm van intimidatie en pesten. De agressiecoach kan ook hier ingezet worden, om te proberen medewerkers zelfvertrouwen te geven, en mensen met agressief gedrag proberen te overtuigen wat de consequenties van hun gedrag zijn.

Klik hier om informatie aan te aanvragen »
 • Kennis van en inzicht in coachingsmethodieken specifiek op agressiehantering (hele huis van gevaar);
 • Anderen in hun kracht zetten ('empoweren');
 • Veiligheidsbewustzijn bij brengen;
 • Inzicht in agressieproblematiek geven;
 • Jouw coachingsstijl.
Met behulp van een intake, schriftelijk of mondeling, wordt jouw leervraag in kaart gebracht. De opleiding kan één op één plaatsvinden maar ook in groepsverband. Deelnemers krijgen opdrachten en oefeningen om in hun eigen praktijk toe te passen. De opleiding wordt gegeven door een ervaren senior trainer/coach op het terrein van agressiehantering. De trainersopleiding verbale en/of fysieke agressiehantering of trainer ART is een voorwaarde om aan de agressiecoach opleiding te kunnen deelnemen.

In het programma komen naast de agressiemethodieken onder meer de volgende coachingsvaardiheden aan de orde:

 1. Basisvaardigheden 1. LSD, Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.

 2. Basisvaardigheden 2. Non-verbale signalen waarnemen & interpreteren. Inclusive Model van aandacht.

 3. Basisvaardigheden: de kunst van het vragen stellen. Ben ik Slachtoffer of Schepper?

 4. Het coachgesprek. Contact & contract.

 

 1. Van Coachvraag naar doel. Gespreksmodellen

 2. Van Coachvraag naar doel (2) alternatieven, keuzes en acties.

 3. Kernkwadranten: kwaliteiten en uitdagingen verbinden.

 4. Overtuigingen en patronen, hoe ontstaan ze?

 5. Belemmerende overtuigingen opsporen via diverse methodes.

 6. Duurzame verandering op basis van dieper liggende waarden.

 7. Coachen in het Hier-en-Nu. Wat zegt dat over het Daar-en-Dan?

 8. Effectief omgaan met weerstand en emoties.

Mensen die zich willen specialiseren tot agressiecoach. Vooropleiding minimaal vijfdaagse trainer verbale en/of fysieke agressiehantering of trainer ART. Deelnemers moeten in hun huidige praktijk betrokken zijn of in de nabije toekomst betrokken raken bij het agressiemanagement in een organisatie.
Basis 10 dagdelen, vijf dagen
1
8
In company of onze trainingslokatie in Nederland
CRKBO, V&V en op aanvraag Cedeo, SKJ en registerleraar
Op basis van offerte, vrij van BTW
Optioneel
nee
In goed overleg met de opdrachtgever of in geval van een persoonlijke training in overleg met de deelnemer
« Ga terug