React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Frans Krom

Frans Krom

Senior trainingsacteur

Frans is naast zijn jarenlange ervaring als trainingsacteur (politie, landmacht, belastingdienst, UWV) ook maskerspecialist.

Zijn maskerervaring maakt hem in het trainingswerk tot specialist op het gebied van non-verbale communicatie. Maskers vragen om juiste hantering van de non-verbale lichaamstaal. 
Communicatie die zonder woorden plaatsvindt biedt een schat aan informatie, want het lichaam liegt nooit. Andermans lichaamstaal leren lezen helpt om situaties juist in te schatten.
Maar ook: wat gebeurt er in het eigen lichaam in een agressiesituatie? Welke positie neem jijzelf in ten opzichte van de agressor? Kijken we de agressor aan of niet? Hoe staan we erbij? Worden onze woorden door ons lichaam ondersteund? Wanneer deze aspecten worden meegenomen in de simulaties heeft men een krachtig instrument in handen om samen te leren agressie te herkennen en te kunnen hanteren.