Ons team

Maak kennis met onze trainers, adviseurs en trainingsacteurs

Handvatten bij Verward gedrag

Het aantal meldingen van incidenten met ‘verwarde personen’ is verder toegenomen. In 2018 en 2019 kwamen veel meer meldingen binnen, eenderde meer dan vijf jaar geleden. Die toename zou de werkdruk van o.a. de politie enorm vergroten. Diverse instanties zoals de woningbouwcorporaties, maatschappelijk werk, ziekenhuizen, sociale dorpsteams, zorginstellingen, et cetera krijgen steeds meer te maken met 'Verward gedrag'.

De benaming 'Verwarde personen' is een verzameling van allerlei vormen van afwijkend gedrag. De term is bekend geworden sinds er in 2011 een speciale melding ‘verwarde mensen’ werd geïntroduceerd in bedrijfsprocessenssyteem Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de politie. Niet alleen de mensen die gevaar veroorzaken vallen nu onder die noemer, maar ook mensen die hopeloos, boos of ontregeld zijn. Onder 'gevaarlijk' wordt o.a. psychotisch gedrag, het dreigen met zelfmoord, dementerend gedrag, geluidsoverlast, agressief gedrag, bedelen en overmatig alcohol- of drugsgebruik verstaan.
Veel van de mensen hebben in het verleden een vorm van psychische zorg gehad. Degenen die overlast veroorzaken kampen vaak ook met andere problemen: geldgebrek, verslaving of een verstandelijke beperking (LVB).


Training 'Omgaan met verward gedrag' 

De training 'Omgaan met verward gedrag'' gaat over:

 • Wat is 'Verward gedrag'?
 • Welke verschijningsvormen kunt je tegenkomen?
 • Moeilijkheden op het gebied van wonen, werken en leven;
 • Wat maakt dat een deel van de mensen het niet red in onze samenleving (oorzaken)?
 • Analyseren, herkennen en beter classificeren van 'verward en gevaarlijk' gedrag;
 • Inzicht en kennis van de gedragsmatrix;
 • Uitleg over veel voorkomende ziektebeelden en stoornissen;
 • Praktische handvatten, vier interventies en oplossingsgericht handelen (met o.a. ABCD-methode);
 • Veilig trainen met een trainingsacteur (intervisie en groepsgericht);
 • Integreren van casuïstiek van de opdrachtgever gedurende alle drie de dagdelen;
 • Melden en registeren;
 • Risico-taxatie en veilig (samen)werken. 

 

Duur training

Eén trainingsdag van 6,5 uur (2 dagdelen) en een terugkomdagdeel (borging) van 3,5 uur. 

Deze training kan onderdeel zijn van het veiligheidsprotocol binnen een organisatie.

Caroline Bech Trainingsactrice
Chris Bergman Senior trainer / Overvalspecialist / Trainingsacteur
Daniël Snijders Blok Trainer / Stagebegeleider
Dennis Lansu Trainer / trainingsacteur
Docent anoniem Senior trainer / Specialist heimelijk werken / Adviseur overheid
Drs. Arjan de Wolf Partner / Adviseur / Senior trainer / Gedragswetenschapper
Drs. Erik Hein Partner / Senior trainer / Coach / Adviseur
Drs. Jan Sleijfer Partner / Senior trainer / Adviseur
Florieke Stofmeel Trainer kindermishandeling / huiselijk geweld
Frans Krom Senior trainingsacteur
Gilbert Themen Senior trainer / Agressieregulatietrainer / Opleider
Jan Geerling Trainer / trainingsacteur / Social Media Coach
Jerry Smit Senior trainer / Samenwerkingspartner
Mark van Dieren Directeur / Senior trainer / Agressiecoach
Peter Velseboer Senior trainer / Adviseur / Consultant
Remy Reeders Senior trainer / Trainingsacteur
Ruben Assmann Senior trainer / Trainingsacteur
Sandra Ariëns-Moes Trainer / Trainingsacteur
Serge Mensink Trainer / Trainingsacteur
Sharon van Wageningen Trainingsacteur
Ton Olijve Bureau- & relatiemanager