React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Sportclubs

Steeds meer deelnemers en vrijwilligers worden op sportverenigingen geconfronteerd met diverse vormen van agressie. React heeft voor deze sector aansluitende trainingen en workshops, die in overleg met een betrokken bestuur of commissie op maat kan worden gemaakt voor de eigen sportclub met zijn eigen cultuur en omgangsvormen.

 

Verder adviseert React ook sportverenigingen inzake algemeen agressiebeleid en weerbaarheid, bijvoorbeeld het opstellen van gedragsregels opstellen voor ouders en toeschouwers, vrijwilligers en deelnemers.

Dit zijn ook enkele belangrijke onderdelen uit het actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' dat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het plan is opgesteld met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, het NOC*NSF, de KNVB, de KNHB en gemeenten.

Volgens Schippers zjn er "veel grote en kleinere incidenten op en rond de velden".verzieken.

"Scheldpartijen, bedreigingen en het molesteren van scheidsrechters, vechtpartijen, discriminerende spreekkoren, alcoholmisbruik en seksuele intimidatie verzieken te vaak de sportieve sfeer", aldus de minister. "We hebben er genoeg van. Een paar mensen verpest het voor miljoenen mensen die ieder weekend sporten."

 

Maatregelen
De belangrijkste maatregelen uit het actieplan in de amateursport zijn;

 

  • strenger handhaven van tuchtrecht, spel- en gedragsregels
  • heldere regels opstellen over wat op het veld wordt getolereerd
  • ouders van jeugdleden spel- en gedragsregels duidelijk maken
  • sneller straffen en uitsluiten van de sportclub
  • onderzoek of sportvereniging en tuchtcommissie aangifte kunnen doen, in plaats van slachtoffers
  • sportclub doet aangifte bij "ontoelaatbare" spreekkoren
  • vrijwilligers helpen ongewenst gedrag aan te pakken
  • weerbaarheidstraining instellen voor scheidsrechters en officials.

 

Zie hieronder de verschillende trainingen en workshops die React voor uw sportvereniging kan verzorgen. Neemt u contact op om samen met ons een maatwerkprogramma samen te stellen.