React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Agressietraining voor de overheid

Werknemers met een publieke taak krijgen in hun werk geregeld te maken met agressie en geweld. Denk maar eens aan agressief gedrag tegen ambulancepersoneel, het bedreigen van baliemedewerkers op het gemeentehuis of vloeken en tieren tegen parkeercontroleurs. Gelukkig doet de overheid al veel om agressie tegen medewerkers met een publieke functie te voorkomen. Met behulp van een agressietraining van React Training & Advies worden deze medewerkers met een belangrijke publieke taak getraind in hoe ze kunnen omgaan met agressief gedrag, terwijl ze tegelijkertijd hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

 

Aandacht vo​or verbale en fysieke agressie

Vanuit de overheid is er al veel aandacht voor het voorkomen en tegengaan van verbale en fysieke agressie tegen medewerkers met een publieke functie. Zo is de strafeis bij agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak verdubbeld. Een agressietraining waarin medewerkers leren hoe ze op een passende en effectieve manier reageren op agressief gedrag, is daar een mooie aanvulling op.

 

In het overzicht hieronder zie je onze agressietrainingen gericht op de overheid. Al deze trainingen en workshops kunnen naar wens worden aangepast, zodat ze helemaal zijn toegespitst op de situaties waar medewerkers mee te maken krijgen.