React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Onze methodiek & didactiek bij training op gebied van veiligheid

In onze seminars, workshops en cursussen:

  • gebruiken wij het onderwijsmodel van ‘Van Gelder’

  • spelen wij zoveel mogelijk in op intrinsieke en extrinsieke motivatie van de deelnemers

  • doceren wij het liefst met meerdere leerstijlen

  • hanteren wij de principes van effectieve en veilige feedback

  • werken wij indien mogelijk met de principes van gemengd leren (blended learning)

 

Johari venster

  Bekend aan jezelf
Onbekend aan jezelf

Bekend aan andere

Blinde vlek

Onbekend aan andere

Onbekend gebied

 
Luft, J. and Ingham, H.; "The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness"

 

In onze trainingen willen wij uitsluitend op een zorgzame wijze mensen confronteren.
In ons vakgebied heeft het alleen confronteren met agressie, gevaar en stress vaak een negatief effect op het leerresultaat. Het vergroten van het leerrendement kan bijvoorbeeld door een veilige en gestructureerde onderwijsomgeving te creëren.

Wij zien onszelf graag als lerende professionals in een lerende organisatie. Een proces dat volgens ons nooit stopt. Om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en optimaliseren is het nodig dat professionals leren. Veel professionals willen graag leren. Werkdruk en instellingscultuur zijn factoren die dat leren helaas vaak belemmeren. Wij leren graag zelf en helpen anderen graag te leren.