React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Agressietraining in het onderwijs

Vechtende leerlingen, intimidatie in de klas, ouders die dreigementen uitspreken... Docenten en onderwijsondersteunend personeel (OOP) worden regelmatig geconfronteerd met agressief of grensoverschrijdend gedrag. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf docenten wel eens wordt bedreigd of uitgescholden. Eén op de tien docenten in het primair of voortgezet onderwijs heeft te maken met fysiek geweld door ouders of leerlingen.

 

Dat het een serieus probleem is, is dus duidelijk. React Advies & Training is agressiespecialist en verzorgt agressietrainingen, trainersopleidingen, workshops en personal coaching (‘on the job’) in het omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag in het onderwijs. Onze trainingen en workshops zijn geschikt voor onderwijsondersteunend personeel, docenten, teamleiders, directies, én betrokken ouders.

 

In sam​enwerking met o.a. de Hogeschool van Amsterdam

In samenwerking met onder andere de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde React Advies & Training een complete managementcyclus om agressie in het onderwijs aan te pakken. In het overzicht hieronder zie je onze agressietrainingen binnen het onderwijs. Al deze trainingen en workshops kunnen naar wens worden aangepast, zodat ze toegespitst zijn op de situatie bij jullie onderwijsinstelling. Zo kunnen we bijvoorbeeld ruim aandacht besteden aan de specifieke school- en straatcultuur.