React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Verbale en fysieke agressie op het werk

14 sep 2017

Werknemers met een publieke taak (bijvoorbeeld agenten, ambulancepersoneel, brandweerlieden of verpleegkundigen) worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld. Maar liefst 66% van de werknemers zijn slachtoffer van verbaal of fysiek geweld tijdens hun werk. Een incident waarin u bent mishandeld kan uw normale gang van zaken overhoop halen; misschien vermijdt u bepaalde situaties of mensen, of meldt u zich vaker ziek.
 

Breng uw werkgever op de hoogte

Als u slachtoffer bent geworden van mishandeling, kunt u op verschillende plekken in uw organisatie terecht. Bijvoorbeeld bij:
- het werkoverleg, om van collega’s te horen hoe zij omgaan met bepaalde incidenten,
- uw leidinggevende, hij kan bijvoorbeeld opvang regelen,
- de ondernemingsraad, om structurele problemen met agressie aan te kaarten,
- personeelszaken, zij kunnen extra veiligheidsmaatregelen nemen zoals extra verlichting op donkere plekken,
- de bedrijfsarts, als u moeite heeft na een incident te functioneren op uw werk,
- een vertrouwenspersoon.
 

Doe aangifte

Als u het slachtoffer wordt van mishandeling in de uitvoering van uw werk is het belangrijk dat de dader wordt aangepakt. Neem daarom contact op met de de politie via 0900-8844, ook als u het niet ernstig genoeg vindt. Meer over aangifte doen van mishandeling
 

Slachtofferhulp Nederland

De politie zal tijdens de aangifte vragen of u er bezwaar tegen heeft als uw gegevens worden doorgegeven aan Slachtofferhulp Nederland. Naast emotionele steun bieden wij ook praktische of juridische ondersteuning. U kunt na de mishandeling ook zelf contact met ons opnemen. 

« Terug