React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Vastbinden verstandelijk gehandicapte onwenselijk

21 mei 2013

Zorgverleners mogen alleen in uiterste nood een demente of verstandelijk gehandicapte patiënt vastbinden als die zich agressief gedraagt. Dat zegt staatssecretaris Martin van Rijn (langdurige zorg) in een interview. Van Rijn stuurt vandaag het 'Actieprogramma onvrijwillige zorg' naar de Tweede Kamer. 'Ondanks alle goede intenties zullen er altijd cliënten zijn met probleemgedrag, dat soms zeer extreem is en waarvoor niet altijd direct een oplossing voorhanden is,' meldt de bewindsman. 'Dat doet pijn voor alle betrokken partijen, maar het is nooit uit te sluiten.'

Boeien van gehandicapte niet wenselijk

Het boeien van kwetsbare, licht ontvlambare patiënten kwam begin 2011 volop in de media door de zaak-Brandon: een achttienjarige jongen die jaren vastgebonden had geleefd in een zorginstelling, mede omdat het personeel bang voor hem was.

'Actieprogramma onvrijwillige zorg'

Het actieplan stimuleert het gebruik van 'laagdrempelige hulpmiddelen', zoals een instructieboekje.
Ook moeten naasten en hulpverleners meer informatie uitwisselen over deze mensen. Verder wordt zorgpersoneel extra getraind. De praktijk toont aan dat veel agressieve uitbarstingen voorkomen kunnen worden als de zorgverlener zijn of haar vaardigheden en competenties flink versterkt. Het lezen van moeilijk verstaanbaar gedrag is een belangrijk voorbeeld van.
Tot slot moeten cliëntenraden voortvarend in gesprek gaan met bestuurders van zorginstellingen.

Training en advies

Alle trainingen en adviezen van Kudding & Partners/REACT Advies & Training hebben de landelijke afspraken  over dwang en drang geïntegreerd. Daarnaast sluiten wij aan bij het 'Actieprogramma onvrijwillige zorg'. Dit programma loopt tot eind 2014 en hiervoor is een subsidie van 2 miljoen euro beschikbaar. Met name onze trainingen op gebied van Totale communicatie,  Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag (OMVG), Persoonlijke Veiligheid (PVT) en  Humane Begeleidings Technieken (HBT) zijn een goed voorbeeld van het bestrijden van de oorzaak en niet de symptomen. Dit is één van de uitdrukkelijke wenzen van de staatssecretaris.

 

 

 

  

« Terug