React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Symposium ‘Psychologie in crime’

03 jun 2013

Het symposium 'Psychologie in crime: Dectecting, analyzing and solving'

De commissie van Dimensie organiseerde donderdag 30 mei 2013 het symposium "Psychology in crime: analyzing, detecting and solving" met diverse lezingen en workshops.

Opening:
Commissievoorzitter Franka Roorda gaf na een kort woordje de microfoon aan Henk Boer, opleidingsdirecteur van Psychologie. Als dagvoorzitter vertelde hij over de vele raakvlakken tussen psychologie en criminaliteit: ‘In Australië bestaat zelfs een bacheloropleiding die geheel gewijd is aan dit thema, dus u kunt zich voorstellen dat we vandaag niet zomaar uitgepraat zijn. De commissie is er goed in geslaagd het gehele traject te belichten. Van de gedachtegang van een crimineel tot en met slachtoffer-dadergesprekken, alles komt aan bod.' Tot slot wensde hij alle deelnemers een fijne en inspirerende dag.


- 'Het Lucifer Effect' (het verschijnsel dat goede mensen in moordenaars kunnen veranderen) door: Rein Gerritsen (ervaringsdeskundige)

Als ex-gedetineerde en filosoof sprak hij over het zogenaamde Lucifer Effect. Onderzoeken als het beruchte gevangenisexperiment van Zimbardo lijken uit te wijzen dat misdaden meestal niet te wijten zijn aan individuele karaktereigenschappen, maar veel eerder aan omstandigheden en systemen. ‘Goede mensen kunnen in moordenaars veranderen zonder dat er sprake is van boze opzet. Dat strookt niet met onze Westerse nadruk op persoonlijke kracht.’ Gerritsen toont met recidivecijfers aan dat gevangenisstraf maar heel zelden effectief is. Hij pleit ervoor de vergeldingsgedachte los te laten en Noorwegen als voorbeeld te nemen. Daar gaan misdadigers veel minder vaak opnieuw de fout in.

- 'Valse betekenissen, bewijs en gerede twijfel' door: Robert Horselenberg (Universiteit van Maastricht)


De deelnemers konden kiezen uit twee vervolglezingen: een casus over valse bekentenissen door getuigendeskundige Horselenberg of een lezing over het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Zwolle door gz-psycholoog Tineke Knol. ‘Jammer’, fluistert een deelneemster: ‘Ik zou ze allebei wel willen horen.’ Ze bleef toch maar zitten in het Amphitheater, waar Robert Horselenberg (docent Rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht) beeldmateriaal van een verhoor liet zien. De verdachte, een jonge Nederlandse vrouw, wordt beschuldigd van het doodsteken van haar twee kinderen. Horselenberg licht toe hoe de vrouw onder druk wordt gezet. ‘Fouten in een verhoorprocedure maken het heel moeilijk de bekentenis goed te waarderen. Naar schatting zit zo’n 10% van alle Nederlandse gevangenen onterecht vast door een valse bekentenis. Het doel van een verhoor moet nooit zijn om iemand achter de tralies te krijgen, maar om de waarheid boven tafel te krijgen!

- 'De gedachtengang en mindset van een crimineel' door: Mark van Dieren (Kudding & Partners - React Advies & Training)

Na een goedverzorgde lunch verzamelde iedereen zich opnieuw in het Amphitheater. ‘Is jullie iets opgevallen?’, vroeg dagvoorzitter Boer zijn publiek. ‘Niet? Kijk nog eens goed. Niets uit jullie tas verdwenen?’ In de pauze was er door een trainingsactrice, medewerkster van hoofdsponsor Kudding & Partners, een jas van een deelneemster ontvreemd. De actie werd gefilmd, zodat de situatie goed geanalyseerd kon worden. Kudding & Partners is een trainings- en adviesbureau opgebied van sociale veiligheid. Directeur onderwijs-beveiliging, Mark van Dieren vertelde tijdens de workshop én in een extra ingelaste plenaire sessie o.a.: ‘De nadruk ligt steeds meer op proactieve, preventieve beveiliging. Daarom zoeken winkeliers nu bijvoorbeeld in plaats van stoere, brede uitsmijters eerder communicatief vaardige bewakers die potentiële dieven aanspreken.’ In de plenaire sessie werd o.a. de gedachtengang en videobeelden van een zakkenroller geanalyseerd.

Overige workshops:

- 'Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zwolle: voorwaarden en behandeling' door: Tineke Knol en Irene ten Doeschate (PPC Zwolle)
- 'Hoe horen politiemensen getuigen? Is de uitkomst betrouwbaar?' door Fokke de Jong (Politieacademie)
- 'Opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden bij Exodus' door Herman Vooijs (Exodus Nederland)
- 'Het reconstrueren van misdaadscenario’s' door: Jasper van der Kemp (Vrije Universiteit van Zwolle)

 

Dagvoorzitter:
Henk Boer (Universiteit Twente)

Symposiumcommissie 'Psychology in crime':
Franka Roorda (voorzitter), Cordelia Rödder (secretaris), Ton Nguyen (penningmeester), Yvon van Veen (functionaris sprekers) en Maaike Otten (functionaris Extern & Logistiek) 

Het symposium is mede mogelijk gemaakt door:

Kudding & Partners, Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, Opleiding Psychologie en Studievereniging DimensieReact Advies & Training

 

« Terug