React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Subsidie veilig werken in de zorg 2016

22 jan 2016

 

Het ministerie van VWS stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar om agressie tegen zorgverleners verder terug te dringen. Voor meer info of een passende offerte kunt u contact opnemen met React Advies en Training.  Met dit bedrag maakt VWS mogelijk dat actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ ook in 2016 verder gaat. Het overgrote deel van dit bedrag gaat rechtstreeks naar (jeugd)zorgorganisaties die zich vanaf 14 januari 2016 kunnen inschrijven voor een nieuwe ronde van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’.

 

De overige belangrijkste kenmerken zijn:

 

De gevoerde CAO van uw organisatie voor haar medewerkers is leidend voor de aanvraag. Deze is leidend voor bepaling van uw branche en aanvullend of u dan “eventueel” in aanmerking kunt komen voor de VWIZ subsidie.
Alle afgegeven subsidies worden, tot het indienen en goedkeuring van uw eindverantwoording, “voorlopig” afgegeven.
Alle activiteiten/ werkzaamheden dienen voor 31 december 2016 te hebben plaatsgevonden. Wij willen u er op wijzen dat de subsidie termijn niet kan worden verlengd.
De eindverantwoording dient uiterlijk vóór 1 maart 2017 te zijn ingediend. Eventuele verlenging van deze termijnen is  uitgesloten.
Alleen volledig ingediende aanvragen zullen in behandeling worden genomen.

 

Voor aanvragen en extra info >  https://vragenlijst.caop.nl/loketvwiz/home.html

 

Aan welke activiteiten kunt u denken?


De regeling is breed geformuleerd. Voor alle externe inhuur of kosten die een extra impuls geven aan de implementatie van anti-agressiebeleid kan aanspraak gemaakt worden op de regeling, mits duidelijk wordt omschreven hoe de activiteiten worden geborgd. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een specialist of collega vanuit een andere organisatie, inhuur van procesbegeleiders, onderzoek en analyse van onderliggende oorzaken van agressie in de organisatie, het ontwikkelen van team- of afdelingsgerichte ondersteunende materialen of bijeenkomsten voor medewerkers. Kijk ook op http://www.duidelijkoveragressie.nl/praktijkvoorbeelden voor tientallen goede voorbeelden uit voorgaande jaren.
  

« Terug