React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Sociale diensten verwachten toename agressie

01 mar 2015

De helft van de medewerkers bij sociale diensten kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden tot wanhoop worden gedreven door de strengere bijstandsregels. Tweederde van de medewerkers houdt er rekening mee dit jaar te maken te krijgen met agressieve klanten.

 

Dat blijkt uit onderzoek van het NCRV-programma De Monitor en het blad Binnenlands Bestuur.

 

Per 1 januari 2015 zijn de bijstandsregels- en verplichtingen verder verscherpt. Vooral mensen met psychiatrische problemen blijken het zwaar te hebben bij de sociale dienst. Volgens driekwart van de medewerkers verergeren deze problemen doordat zij eerder vastlopen in bijstandsregels.

 

Driekwart van de medewerkers vindt het niet goed dat zij minder ruimte krijgen om rekening te houden met de persoonlijke situatie van uitkeringsgerechtigden. Opvallend is ook dat meer dan de helft van de medewerkers zegt dat de regels zó ingewikkeld zijn geworden, dat goedwillende mensen al snel onbewust gaan frauderen. Van de leidinggevenden bij sociale diensten is 36 procent die mening toegedaan.

 

Volgens René Paas, voorzitter van brancheorganisatie Divosa, zijn het vooral kwetsbare mensen die de dupe worden van de nieuwe bijstandsregels. Ook stoort hij zich aan de ‘minimumstraffen’ in het nieuwe sanctieregime. ‘In het strafrecht hebben we niet eens minimumstraffen, maar in de bijstandswet komen ze voor. Dat gaat heel ver. Geen vragen stellen, maar gewoon sanctioneren’, zegt hij op de site van De Monitor. 

« Terug