React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Social media en veiligheid in de school

23 mei 2012
Verreweg de meeste leerlingen en docenten voelen zich veilig op school. Tegelijk stellen sociale media scholen voor nieuwe uitdagingen.

Sociale media bieden scholen veel kansen, maar misbruik ervan kan tot cyberpesten leiden en dit soort gedrag loopt in de digitale wereld ook sneller uit de hand. Dit staat in de jaarlijkse brief over veiligheid in het onderwijs die minister Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit onderzoek blijkt dat 91 tot 94% van de leerlingen en personeelsleden op basisscholen en middelbare scholen zich veilig voelen. In het mbo is dit 95% van de leerlingen en 97% van het onderwijspersoneel. Sinds 2008 is in het mbo een verdere daling te zien van spijbelen, wapenbezit en drugs in en rond de locatie en materieel geweld. De brief is gebaseerd op veiligheidsmonitoren in het primair- voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en op onderzoek van de Onderwijsinspectie. Behalve informatie over de veiligheidsbeleving van leerlingen en onderwijspersoneel bevat de brief aanbevelingen om veiligheid op scholen te verbeteren.

OCW ondersteunt scholen bij het tegengaan van misbruik van sociale media, onder meer door informatievoorziening. De MBO Raad heeft bijvoorbeeld ‘de structurele aanpak bij pesten’ gelanceerd dat een respectvolle digitale omgang met elkaar moet bevorderen. In 2012 gaat OCW via bestaande kanalen extra aandacht besteden aan het verschijnsel sociale media en de bijbehorende uitdagingen.

In overleg met de sociale partners heeft Van Bijsterveldt besloten de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) effectiever in te zetten. Medewerkers hoeven straks alleen een VOG in te dienen bij een nieuwe dienstverband. Een VOG blijft zes maanden geldig en kan bij meerdere werkgevers ingezet worden. Dat scheelt tijdelijke krachten een hoop rompslomp. In de toekomst zullen ook stagiairs en nieuwe onderwijsbestuurders een VOG moeten kunnen overleggen. Dit laatste moet nog verder worden uitgewerkt.

Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat scholen verplicht om incidenten op uniforme wijze te registreren. Het is op dit moment niet duidelijk of dit wetsvoorstel door de zittende Kamer wordt behandeld.

React Advies & Training biedt specifiek training in het veilig omgaan met social media voor schoolleiding en docenten. 

« Terug