React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

React studiedag speciaal onderwijs groot succes

05 nov 2014

  
React Advies & Training mocht 27 oktober 2014 een prachtige studiedag organiseren voor alle docenten van de stichting SO Amersfoort. 

 

De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o is het bevoegd gezag van 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en een afdeling voor Jonge Risico Kinderen (de JRK). Het expertisecentrum van de stichting is er voor kinderen met leesproblemen / dyslexie: het Leespaleis en rekenproblemen / dyscalculie: de Rekentuin.De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. zorgt ervoor dat door een gezamenlijke inspanning elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

 

React heeft gedurende de hele dag een workshop caroussel georganiseerd gericht op sociale veiligheid in en rond de school en dan specifiek gericht op het speciaal onderwijs. De deelnemers waren erg enthousiast over de dag en willen zich zeker in de toekomst verder verdiepen in een aantal van de onderwerpen.

 

Humane Begeleidings-technieken (HBT)

De workshop Humane Begeleidings-technieken leert leerkrachten en onder-wijsondersteuners efficiënt te reageren op escalaties bij lichamelijk geweld of fysieke agressie van leerlingen (naar zichzelf, de omgeving of anderen).

De medewerkers leren tevens enkele beknopte persoonlijke veiligheids-technieken om zich te beschermen en de vaardigheden om een leerling humaan onder controle te houden met in achtneming van de juridische kaders waarbinnen dit mogelijk is

 

Preventie met verbale agressiehantering

De workshop Preventie met verbale agressiehantering geeft onderwijs  medewerkers de vaardigheden om verbale agressie van leerlingen en/of ouders/verzorgers te hanteren en reduceren.

Hiertoe krijgt men inzicht in de goed onderbouwde ABCD-methodiek. Dit staat voor Afleiden, Buigen, Confronteren en Doelbewust negeren. Er wordt gewerkt met recente voorbeelden en praktijkcasussen uit het speciaal onderwijs. 

 

Casuïstiek & Totale Communicatie (TC)

De workshop Casuïstiek & Totale Communicatie (TC) behandelt een vooraf aangeleverde casus met (agressief) gedrag van een leerling.

De voorbeeldcasus van elke groep
wordt hierbij grondig doorlopen.
De onderwijzer krijgt inzicht in de invloed van totale communicatie (TC) binnen een multidisciplinaire aanpak (school, ouder, familie en netwerk).
De verschillende leefwerelden en
de vier V’s (Veiligheid, Vertrouwen,
Variatie en Vrijheid) zijn hierbij van grote invloed.

 

Agressiebeleid, opvang & nazorg

De workshop Agressiebeleid, opvang & nazorg speelt in op het agressie-protocol. De deelnemers nemen (nogmaals) kennis van het huidige protocol. Daarna wordt er ingegaan op vragen als:
- Wat doen we voor, tijdens en na een agressie-incident?
- Hoe steun ik mijn collega?
- Wat verwacht ik van anderen als ik betrokken ben bij een incident?
- Wat verwachten anderen van mij?
- Hoe liggen de feiten eigenlijk juridisch? 

« Terug