React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Nederlanders zijn agressie tegen hulpverlener beu

25 apr 2012
Naar aanleiding van de SIRE campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ heeft Nederland massaal haar stem laten horen tegen geweld tegen hulpverleners. Via de campagne website ondertekenden ruim 93 duizend mensen de petitie en zijn ruim 8 duizend reacties en aanbevelingen achtergelaten.

SIRE bundelde de reacties en overhandigde deze in de vorm van een witboek aan demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hoofdverantwoordelijk voor het programma Veilige Publieke Taak.

Naast een flinke hoeveelheid steunbetuigingen aan het adres van de hulpverleners, blijkt dat veel Nederlanders het geweld tegen hulpverleners zat zijn. Uit de vele reacties blijkt woede, frustratie en onbegrip over het feit dat daders in de beleving van de publieke opinie zo makkelijk wegkomen met wat ze hulpverleners aan doen. Deels betreft dit een roep om strenger te straffen, deels om slimmer te straffen. Nederlanders vinden dat hulpverleners rugdekking moeten krijgen en zich gesteund moeten voelen. Enerzijds doordat de overheid haar verantwoordelijkheid als werkgever neemt en de gevolgen voor slachtoffers van bijvoorbeeld PTSS als beroepsziekte erkend en onderkend. En anderzijds doordat we als burgers onze verantwoordelijkheid nemen door hulpverleners de ruimte te geven of bij te staan als de situatie daar om vraagt. 

« Terug