React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

NAZL symposium ‘Acute zorg in 10 jaar tijd’

15 jan 2013

Agressietraining voor ambulante hulpverleners
Edward Kudding en Mark van Dieren verzorgden 24 januari 2013 op het door het NAZL te Limburg organiseerde symposium 'Acute zorg in 10 jaar tijd' twee workshops 'Omgaan met fysieke agressie voor (ambulante) hulpverleners'.

Het NAZL organiseerde samen met de partners voor de tiende keer een symposium. Het was dus een jubileumsymposium. Een goede gelegenheid om de veranderingen waar de acute zorg in de afgelopen tien jaar mee te maken kreeg weer eens te belichten. De maatschappij verandert heel hard. We krijgen te maken met een andere leeftijdsopbouw, met meer én complexere zorg. De economische crisis leidt tot beperkingen in de zorg en preventie wordt belangrijker. De sociale verandering uit zich in minder zorg voor anderen, minder begrip voor elkaar, een ‘korter lontje’ en ook meer agressie. Nieuwe communicatiemiddelen kunnen zorgen voor snellere informatie-uitwisseling zonder dat processen/protocollen hier al in voorzagen.

Onderwerpen tijdens het symposium werden aangesneden waren:

- Nut en gebruik van nieuwe ademhalingsdevices;
- De positie van het MMT;
- Comazuipen/GHB’s;
- Effect van social media;
- Osteoporose;
- Omgaan met fysiek geweld;
- Reanimatie/euthanasie.
 

De dag was verdeeld in theorie en praktijk. Toonaangevende sprekers presenterden hun ideeën en stelden de deelnemers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
In de workshops kon men actief aan de slag gaan.
 

Gekozen werd voor de volgende workshops: 

- Omgaan met fysiek geweld bij patiënten met toxicatie door: Mark van Dieren & Edward Kudding (dubbele sessie);
- Workshop devices. Hoe is de ontwikkeling bij kinderen, is daar iets over te melden? door: J. Jansen (dubbele sessie);
- Herkennen/onderscheiden van crack, heroïne en cocaïne door Ingrid van Hees, forensisch arts en Bert Vinken  (dubbele sessie);
- Niet reanimatiebeleid/euthanasie door: Fleur Notenboom  (enkele sessie).


Voor de volgende presentaties werd gekozen:

- Comazuipen/GHB’s. De intoxicatie bij kinderen door: kinderarts Nico van de Lely

- Osteoporosenurse door: Kirsten Huntjens 

- Prehospitaal intuberen door:  Baukje Hemmes. 

- Resultaten onderzoek Noel Wilbers door: Jochen Jansen.

- Een MMT heeft geen meerwaarde (resultaten van een studie in Tilburg) door: Michel Verhofstadt.

- Effect social media op de zorg bij jongeren.React Advies & Training

 

« Terug