React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Let op! Vanaf 15 januari 2015 aanvragen subsidie ‘Veilig werken in de zorg’

05 jan 2015

Reacht ondersteund organisaties bij het aanvragen van deze subsidie. Wij willen u graag attenteren op deze subsidiemogelijkheid.

Bel even met ons bureau om u laat u verder informeren.

 

 Algemene info Ondersteuningsregeling VWiZ

 

In 2012 was er € 1 miljoen beschikbaar, vanaf 2013 tot en met 2015 is er € 2 miljoen per jaar beschikbaar. Op 23 september 2013, tijdens het landelijke symposium ‘Samen duidelijk over agressie’, heeft minister Schippers namelijk extra geld toegezegd voor ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. In totaal gaat het om circa drie miljoen die extra beschikbaar wordt gesteld. Graag benut de Ondersteuningscommissie dit bedrag om meer organisaties die een extra impuls willen geven aan de (door)ontwikkeling en implementatie van integraal anti-agressiebeleid. Hierdoor is deze activiteit uitgebreid met 100 organisaties per jaar, waardoor in de jaren 2013-2015 jaarlijks 200 instellingen met € 10.000 ondersteund kunnen worden.

 

De aanvraag voor ondersteuning is beperkt tot vijf branches in de zorg te weten de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ), de gehandicaptenzorg (GHZ), de jeugdzorg (JZ), de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en de ziekenhuizen, zowel algemeen als academisch en revalidatiecentra (ZKH). Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert de ondersteuningsregeling uit. Socialehttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png partnershttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png in de zorg zien toe op de uitvoering van de regeling.

 

Het jaarlijkse budget wordt als volgt verdeeld over zes branches binnen de zorg. GGZ: 30 zorginstellingen, GHZ: 36 zorginstellingen, JZ: 28 zorginstellingen, VVT: 66 zorginstellingen, ZKH: 36 zorginstellingen en UMC's : 4 zorginstellingen (in 2014 is er voor de UMC's tot en met oktober 2014 budget voor 6 aanvragen beschikbaar).

Deze ondersteuningsregeling is onderdeel van het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’, een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de zorg en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid & Justitie. De betrokken sociale partners zijn NU ’91, namens de werknemerspartijen voor de zorgbranches, FCB namens sociale partners Jeugdzorg en de werkgeverspartijen GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, Actiz, NFU en NVZ.

 

De ondersteuningsregeling Veilig Werken in de Zorg staat op het tabblad "Regeling". De regeling is in november 2014 gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het feit dat aanvragen van zorgorganisaties die

 

  1. voor het eerst aanvragen of niet eerder een aanvraag gehonoreerd kregen
  2. een week voorrang krijgen boven de aanvragen van zorgorganisaties die in 2012 of 2013 een aanvraag deden en die is toegekend.
  3. Voor een overzicht van de onderwerpen die u bij de hand moet hebben bij het indienen van uw aanvraag kijkt u op het tabblad "Gevraagde gegevens". Hier vindt u ook de voorbeelden van de in te dienen bijlagen.


 

« Terug