React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Hufterigheid tegen zorgpersoneel wordt niet meer getolereerd

01 sep 2014

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) in DORDRECHT krijgt binnenkort een officiële waarschuwing van de Arbeidsinspectie, omdat medewerkers onvoldoende melding maken van agressie door patiënten en bezoekers.

“Afgelopen jaar werden door ons ruim zeventig gevallen gemeld, meestal verbale agressie”, aldus bestuursvoorzitter Pier Eringa. “Maar in gesprekken met onze medewerkers tijdens een controlebezoek, ontdekte de Arbeidsinspectie dat veel gevallen van agressie niet worden gemeld. Ik ben daar niet trots op. Het probleem gaat onder de oppervlakte spelen. We gaan iets normaal vinden wat niet normaal is.”

Eringa zei dit begin juli tijdens een bijeenkomst van de ‘Ambassadeurs Veilige Publieke Taak, gehouden in het ASz. Dit is een regionale denktank die burgemeester Brok van DORDRECHT op verzoek van minister Plasterk heeft gevormd, om te praten over bestrijding van onheus gedrag tegen publieke functionarissen. Plasterk heeft dit overigens in alle regio’s gedaan. “Ook al valt het in onze regio gelukkig mee”, zei Brok. “Wij wonen in een heel fatsoenlijk deel van de Randstad.”

‘Niet laconiek omgaan met agressie’

De Ambassadeurs zijn bestuurders van onder meer politie, gemeenten, ambulancedienst, ziekenhuizen en sociale dienst. Eringa: “Als wij laconiek omgaan met agressie, missen we een basis voor verbetermaatregelen. Ik snap het wel: een confrontatie tussen patiënt en zorgverlener kan op een rustige afdeling als incident worden gemeld en behandeld, terwijl zorgverleners op een hectische afdeling zoals de spoedeisende hulp weer snel verder moeten. Maar dat is niet goed, we moeten inderdaad meer melden.”

Politiemensen moeten soms opereren te midden van oproer en hectiek, zei Eringa (zelf voormalig korpschef van politie). “In een handhavend beroep, kun je soms een stootje verwachten. Maar geweld en hufterigheid tegen dienstverleners van gemeenten, ambulancepersoneel of ziekenhuispersoneel, dat wil ik niet tolereren. Ik wil ook niet dat we het gaan accepteren als iets wat er nu eenmaal bij hoort.”

Toegangsverbod

Het ASz legt nu enkele malen per jaar een toegangsverbod op aan MENSEN die het te bont hebben gemaakt. Enkele van de Ambassadeurs, onder wie Eringa, pleitten ervoor om in de regio Zuid-Holland Zuid gezamenlijke gedragsregels voor het publiek te formuleren. “Dan scheppen we duidelijkheid voor burgers, klanten of patiënten, over wie zij tegenover zich hebben en wat ze wel en niet ‘kunnen maken’. Als je geen grenzen stelt, kun je ze ook niet handhaven”, zei Eringa in zijn speech. 

« Terug