React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Goed en slecht nieuws over agressie in het openbaar bestuur

07 aug 2014

 

De Monitor Openbaar Bestuur 2014 die I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie is uitgevoerd, bevat veel interessante informatie.

 

Het onderzoek laat zien dat er een daling van 15% is van het percentage politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers dat zegt slachtoffer te zijn geweest van agressie én geweld in het openbaar bestuur.
Bij ambtenaren van de overheid is het slachtofferschap gedaald van 40% in 2012 naar 25% anno 2014. Bij politieke ambtsdragers is het percentage gedaald naar 23%, tegenover 38% in 2012.
Geconcludeerd mag worden dat de gezamenlijke inzet vanuit het programma Veilige Publieke Taak en de organisaties binnen het openbaar bestuur op de implementatie van beleid, zijn vruchten heeft afgeworpen.

 

Naast de successen zijn er desondanks thema's die van groot belang blijven. De gegevens over politieke ambtsdragers gemeenten (burgemeester, wethouders en raadsleden) met die van gemeenteambtenaren zijn ook vergeleken. Men keek daarbij naar (herhaald) slachtofferschap, de nadelige gevolgen voor het slachtoffer en de behoefte aan nazorg en training.

 

Zo blijken gemeenteambtenaren meer behoefte aan nazorg hebben dan politieke ambtsdragers. Slechts 43% van de slachtoffers onder gemeenteambtenaren die behoefte hebben aan nazorg, hebben dit ook ontvangen. Verder heeft slechts 28% van de politieke ambtsdragers een training agressie en geweld gevolgd.

Een aantal concrete acties op het gebied van nazorg en training kunnen nog ingezet worden om voor medewerkers in het openbaar bestuur een blijvende sociaal veilige werkplek te creëren.


In het kader van nazorg is er een handreiking ontwikkeld voor leidinggevenden en management. Ook is er een handreiking trainingen en opleidingen en een overzicht van trainingsbureaus beschikbaar.  REACT Advies & Training staat uiteraard ook in deze lijst.

 React Advies & Training React Advies & Training

 

« Terug