React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Gevangenispersoneel heeft nog te veel last van agressie

27 dec 2011

De bescherming van gevangenispersoneel tegen agressie en werkdruk is nog te vaak onder de maat. Dat concludeert de Arbeidsinspectie vandaag na een gerichte controle bij 45 locaties van 39 justitiële instellingen, waarbij al vermoedens waren dat zaken niet in orde waren. In 79 procent van de gevallen bleek dat ook het geval.

De inspectiedienst, die vanaf 1 januari Inspectie SZW gaat heten, noemt het 'een feit dat agressie en geweld door gedetineerden en bezoekers veel voorkomen in gevangenissen'. In 2008 trok de dienst ook al aan de bel, omdat gevangenisbewaarders hiertegen te weinig beschermd werden. Na gerichte controles bij justitiële inrichtingen bleek toen bij 63 procent de zaken niet in orde.

De branche heeft na het inspectierapport in 2008 een plan opgesteld om de problemen met agressie en geweld aan te pakken. Maar 'daar is in de praktijk nog onvoldoende van terechtgekomen', zo blijkt volgens de Arbeidsinspectie uit de controles dit jaar bij gevangenissen, enkele forensisch psychiatrische centra en detentiecentra.

De inspectiedienst benadrukt dat onderzoeksresultaten niet voor alle gevangenissen gelden, omdat inspecteurs gericht gecontroleerd hebben. Wel zijn de controles grootschalig geweest volgens een woordvoerster. De Arbeidsinspectie bezocht de afgelopen tijd 54 locaties van 39 instellingen, terwijl er volgens haar in totaal 44 justitiële inrichtingen met circa 80 locaties zijn.

Verder is in de gevangenissen ook sprake van ongewenst gedrag tussen collega's onderling, zoals intimidatie en discriminatie. Maar de Arbeidsinspectie wijst daarbij wel op onderzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in april dit jaar, waaruit blijkt dat het aantal gevallen van ongewenste omgangsvormen onder het personeel is teruggelopen.

Bron: ad.nl

React Advies & Training biedt allerlei trainingen op het gebied van agressie aan, zoals agressiepreventie en -hanterring trainingen voor overheidspersoneel werkzaam in gevangenissen en penitentaire inrichtingen. Voor meer informatie zie de website.

 

« Terug