React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Extra aandacht voor verbaal en fysiek geweld in 2015

18 sep 2014

De overheid staat voor nieuwe uitdagingen in een veranderende samenleving. Zo zijn vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, de langdurige zorg en de begeleiding naar werk. Daarnaast vragen mensen vaker ruimte om taken over te nemen die oorspronkelijk in handen waren van de lokale overheid. Steden vormen steeds meer de economische centra van ons land waarbij bestuurlijke creativiteit kan zorgen voor verdere groei en dynamiek. Deze opgelegde veranderingen, de druk van de nog immer aanhoudende crisis en individuele stress en frustratie doen het psychische emmertje bij sommige burgers nog wel eens oplopen. Verbale- en/of fysieke agressie is hierbij helaas een externaliserende uiting van bijvoorbeeld opgelopen frustratie bij de burger. Uiteraard is dit volstrekt niet goed te praten maar soms nog wel enigszins te begrijpen.
 

Het programma tegen fysiek en verbaal geweld tegen mensen met een publieke taak heeft in 2015 speciale aandacht voor preventie van agressie, het lokale bestuur en de aanpak van daders. Burgemeesters, wethouders en raadsleden krijgen daartoe een speciale risicomanagementopleiding én verbale agressietraining. Verder komt er onderzoek naar frequent slachtofferschap en de rol van omstanders. Daders worden ook extra aangepakt.

REACT Advies & Training biedt maatwerktraining op gebied van sociale veiligheid. Onze trainers zijn specialist op gebied van overheid én agressie & geweld tegen ambtenaren. Naast preventief advies coachen en trainen wij medewerkers op operationeel, tactisch en strategisch niveau.React Advies & Training

 

« Terug