React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Een derde van agressie-incidenten azc gericht tegen personeel

01 nov 2017

Een op de drie agressie-incidenten in asielzoekerscentra is gericht tegen de medewerkers. Het merendeel van het azc-personeel krijgt ten minste maandelijks te maken met agressie tussen bewoners of agressie die tegen henzelf is gericht, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente naar geweld in azc's in 2016. De universiteit voerde het onderzoek uit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Het gaat daarbij om verbale agressie, zoals neerbuigende of kwetsende opmerkingen, maar ook over fysiek geweld. Overigens blijkt dat de impact van de soms heftige agressie tussen asielzoekers onderling nog meer impact kan hebben op de medewerkers dan de agressie die tegen tegen henzelf is gericht.

De opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige asielzoekers kampen het vaakst met agressie en geweldsincidenten. De medewerkers zeggen zelf tevreden te zijn over de manier waarop ze met de agressie in de asielopvang om kunnen gaan. Ze willen wel beter getraind worden in hoe ze om moeten gaan met fysiek geweld als praten niet meer helpt.

Het WODC concludeert dat de medewerkers extra trainingen moeten volgen, liefst op de azc's zelf, om beter te kunnen reageren op verbaal of fysiek geweld. Vooral het personeel op de opvanglocaties voor jongeren moet beter worden toegerust voor het werk.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat weten dat de aanbevelingen in het rapport op dit moment worden bestudeerd.

Redactie NOS 31 oktober 2017(c)

 

  

« Terug