React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Aso asielzoeker in apart AZC

31 mar 2016

Asielzoekers die zich niet gedragen worden binnenkort bij elkaar gezet in een daarvoor nog op te richten centrum. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is aan het onderzoeken waar dit centrum of deze centra kunnen komen. Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover van De Telegraaf. De plannen staan in een brief die staatssecretaris Dijkhoff nog deze week naar de Kamer stuurt (.pdf).

Het gaat om plekken voor asielzoekers die overlast veroorzaken maar niet kunnen worden uitgezet. De VVD kwam al eerder met het plan, staatssecretaris Dijkhoff schrijft nu in de brief dat hij ook vindt dat "overlastgevers harder moeten worden aangepakt om duidelijk te maken dat het gedrag niet getolereerd wordt".

De plekken zullen soberder worden dan andere azc's. Bekeken wordt of er gevangenispersoneel kan worden ingeschakeld om de veiligheid te waarborgen. Er zal volgens Dijkhoff een strenger regime gelden.

Gedragsverandering

Daarnaast is het vooral de bedoeling dat de overlastgevers verplicht meedoen aan lessen voor gedragsverandering. Mogelijk ontvangen de bewoners geen "zakgeld" maar alleen maaltijden, aldus Dijkhoff.

Een Kamermeerderheid, waaronder de PvdA, heeft ervoor gepleit om ook opvang te realiseren voor kwetsbare groepen asielzoekers. Die wens van de Kamer legt Dijkhoff naast zich neer. Hij zei ook al geen voorstander te zijn van het scheiden van mensen op basis van geloof.

Dijkhoff schrijft nu het "geen goed signaal te vinden om kwetsbare groepen te isoleren omdat het een verkeerd signaal geeft en stigmatiserend kan werken". Hij wijst erop dat mensen in noodsituaties altijd ergens terechtkunnen.

Bron: NOS nieuws dd 31 maart 2016 

« Terug