React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Agressietraining voor huisarten (NHG congres)

26 nov 2013

NHG congres 'Help, een spoedgeval'

Van huisartsen wordt verwacht dat zij beschikken over de juiste competenties om goede, veilige en doelmatige spoedzorg te leveren. Ze moeten kunnen triëren en denken
in toestandsbeelden.De ABCDE-systematiek beheersen. Kunnen samenwerken met partners in de spoedzorgketen. Een proactieve houding hebben om crises of ontregelingen te voorkomen. Beschikken over adequate diagnostische mogelijkheden en nog veel meer. En dat 7 x 24 uur per dag. En dat nog zinnig en zuinig.


Agressie komt helaas ook voor in de huisartsenpraktijk. Mark van Dieren en Edward Kudding verzorgden diverse workshops tijdens het NHG-congres op 22 november 2013.

Er draaiden drie carrousels (A, B en C) met elk verschillende deelvaardigheden. Men kon zich slechts voor één van de drie carrousels inschrijven.

VAARDIGHEIDSCARROUSEL met agressief patiëntengedrag

1. Persoonlijke veiligheidstechnieken
Themacasus: verweren tegen een agressieve patiënt én de wetenschappelijke invloed van het menselijke verdedigingssysteem
Trainer: Edward Kudding
2. Humane begeleidingstechnieken bij patiënten
Themacasus: noodzakelijk vasthouden van een agressieve patiënt, bijvoorbeeld een agressief autistisch kind of een dementerende oudere.
Trainer: Mark van Dieren

De ervaringen waren erg positief en de deelnemers enthousiast. 
 React Advies & Training

 

« Terug