React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Agressie-incidenten in de zorg: tijd voor actie!

20 mar 2018

Agressie in de zorg is helaas eerder regel dan uitzondering. En word je als medewerker in de zorg geconfronteerd met agressie op de werkvloer, dan wordt dat incident lang niet altijd op een goede manier afgehandeld. Daar moet verandering in komen!

 

Uit een onderzoek van TNO (2014) blijkt dat medewerkers van zorginstellingen vrijwel dagelijks te maken krijgen met een vorm van fysieke of verbale agressie. Vrijwel iedereen kent wel de voorbeelden van de ambulancebroeders die hun werk niet kunnen doen door agressie of de wijkverpleging die uitgescholden wordt. Maar ook in het verpleegtehuis of GGZ-instellingen komt agressie tegen medewerkers regelmatig voor. Scheldpartijen, intimidatie en zelfs fysiek geweld zijn er aan de orde van de dag.

 

De omvan​g van het probleem

Van medewerkers die in een zorginstelling werken, vraagt dit enorm veel. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit (2011) blijkt dat 67% van de zorgmedewerkers in een psychiatrische kliniek in de afgelopen vijf jaar één of meerdere keren in aanraking is gekomen met een vorm van geweld. Wat de medewerkers precies meemaken, loopt erg uiteen. In bijna twee derde van de gevallen ging het om fysiek geweld waarbij de medewerker werd geslagen, geschopt of gestompt of waarbij de cliënt een poging deed om de medewerker te wurgen. Ook zijn er incidenten waarbij de medewerker gestoken wordt met een wapen of een ander voorwerp. Hulpverleners die in de verpleging werken, hebben te maken met soortgelijke agressiecijfers.

 

Het gevol​g van agressie in de zorg

Net als de ernst van de incidenten, lopen ook de gevolgen voor de medewerker erg uiteen. In bijna de helft van de gevallen leidt een incident tot fysiek letsel of psychische schade bij de hulpverlener. Dit gaat bijvoorbeeld om blauwe plekken en schaafwonden, maar ook bijtwonden, botbreuken en brandwonden zijn zeker geen uitzondering. Bovendien zegt ruim een kwart van de medewerkers psychische schade te hebben overgehouden aan een incident.

 

Gebrek aan ondersteuning n​a agressief gedrag

Zorgmedewerkers en hulpverleners die te maken krijgen met agressief gedrag op hun werk, hebben lang niet altijd het gevoel dat ze gehoord en geholpen worden door hun werkgever. Iets wat het herstelproces zeker niet ten goede komt. Ruim een kwart van de zorgmedewerkers heeft wel eens getwijfeld om te stoppen met zijn/haar baan na een agressie-incident.  

 

Wat kun je ​doen bij agressief gedrag?

Agressief gedrag in de zorg kun je nooit helemaal voorkomen. Het blijft mensenwerk en je hebt te maken met emoties. Zeker in een psychiatrische inrichting is het risico op escalaties wat groter. Gelukkig kun je zelf als medewerker, maar ook als organisatie wél iets doen om te zorgen dat het niet uit de hand loopt.

 

1. Ee​n agressieprotocol opstellen

Zorg als organisatie voor een agressieprotocol. In zo’n protocol staat onder andere omschreven wat de procedure is bij een geweldsincident op de werkvloer en hoe een medewerker geholpen kan worden bij een incident. Uiteraard is zo’n protocol alleen maar nuttig op het moment dat zowel management als hulpverlener op de hoogte is van het bestaan én de inhoud van het document. Een training kan helpen om een agressieprotocol effectief in te zetten. Agressie melden en registreren voorkomt een stapeleffect en leidt op de lange termijn tot een lagere psychosociale arbeidsbelasting (psa).

 

2. Leren ​omgaan met agressie

Als medewerker is het ook handig als je weet wat je moet doen op het moment dat je geconfronteerd wordt met agressie. Een training omgaan met agressie kan uitkomst bieden. Je leert dan onder andere verschillende vormen van agressie herkennen, hoe je frustratie kan ombuigen, je grenzen bewaakt en aangeeft en hoe je een geweldsdreiging kunt reduceren.

 

Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van agressie-incidenten? Vraag een brochure aan van onze trainingen of neem contact op met ons kantoor via info@agressiemanagement.nl of 06 - 47 00 06 75 / 070 - 780 89 19. 

« Terug