CNV Onderwijs: Het aantal incidenten in het onderwijs neemt niet toe, maar de ernst ervan wel. Gezag van docenten steeds vaker ondermijnd

Steeds meer onderwijspersoneel meldt zich aan voor een agressietraining. Dit meldt vakvereniging CNV Onderwijs. “Het aantal incidenten in het onderwijs neemt niet toe, maar de ernst ervan wel”, zegt voorzitter Michel Rog. “Het gezag van de docenten wordt ook steeds vaker ondermijnd. Er is hierdoor veel meer vraag naar ondersteuning. Het aantal aanmeldingen voor agressietrainingen voor leraren steeg flink."

Volgens Rog moeten ouders het gezag van de leraar of schoolleider erkennen. “Hierdoor zal het kind het ook zo zien. Bovendien moeten scholen open zijn over incidenten. Incidenten worden vaak toegedekt om de goede naam van de school te bewaken. Door open te zijn kunnen incidenten worden voorkomen."

Rog reageert hiermee op de poging tot vergiftiging van een leraar in Roermond en de arrestatie van een adjunct-directeur in Nieuwegein. “Dat zijn incidenten, maar ze passen wel in het huidige klimaat.” De VO-raad benadrukt dat het om incidenten gaat. “Scholen moeten uiteindelijk zelf bepalen hoe ze hiermee omgaan”, zegt Sebastian Dingemans van de VO-Raad. De raad constateert wel dat ouders en kinderen steeds mondiger worden. “Het is belangrijk dat ouders in eerst instantie met de school in gesprek gaan voordat ze naar de politie of rechter stappen”, zegt Dingemans.

Scholen worden vanaf 1 september 2012 verplicht om incidenten te registreren. “Landelijke registratie van incidenten zal ongetwijfeld meer inzicht geven in de werkelijke omvang van dit probleem”, zegt Rog van CNV Onderwijs. De Algemene Onderwijsbond (AOb) pleit al enige tijd voor de registratie van incidenten. De bond stuurde in september een reactie naar de Tweede Kamer waarin zij de noodzaak van registratie onderstreepte.

Opmerkelijk is dat de VO-raad de registratie van incidenten afkeurt. “De meerderheid van de scholen hanteert al een vorm van registratie en ziet ook zonder verplichting de waarde hiervan”, aldus Dingemans. De raad is bang dat scholen incidenten enkel gaan registeren om aan de wet de voldoen, en minder om het eigen schoolbeleid te verbeteren. “Met de landelijke registratie wordt de veiligheid niet vergroot. Daarbij is het onduidelijk wanneer iets wel een incident is en wanneer niet”, meldt Dingemans.

Bron: Metro

React Advies & Training biedt agressiepreventie en -hantering trainingen. Geleerd wordt adequaat en effectief te handelen bij een agressiesituatie. Lees hierover meer op de site.