React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Agressietraining anno 2020

React Advies & Training ondersteunt organisaties bij de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers. Agressietraining anno 2020 is meer dan alleen een training laten geven. Werkgevers zijn daarin cruciaal, want zij zijn primair verantwoordelijk voor het beschermen van hun werknemers. De werkgever kan zijn rol invullen door duidelijke normen te stellen, heldere procedures op te stellen, zinvolle maatregelen te nemen en door werknemers waar nodig op te vangen en te begeleiden.

Uniforme en integrale aanpak van agressie
Om uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, ondersteunt REACT een landelijke aanpak. Door een agressie te analyseren en een stappenplan te doorlopen, kunt u uw beleid op het gebied van agressie en geweld toetsen, optimaliseren en uitbreiden. Effectieve maatregelen, ‘best practices’, integrale aanpak en maatwerk is voor uw organisatie van groot belang. Tevens werkt een doordacht stappenplan als een cyclus. Het beleid is immers nooit af. Na periodieke evaluatie behoeft het veelal aanscherping, rekening houdend met de ontwikkelingen binnen uw branche en in de maatschappij.Fotos:


Videos:
Agressietraining anno 2020