React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Social Media training in het VMBO

Datum: 14 december 2018

Maandag 7 maart 2014 gaven Theo Roos en Mark van Dieren 148 leerlingen in het VMBO een social mediatraining.
Thema : 'Social media; kans of bedreiging?'
Na afloop van deze workshops vulden in
 totaal 148 leerlingen een enquête in.

Uitslag social media enquête

Van de 148 leerlingen is er geen enkele die geen sociale media gebruikt.
Gemiddeld gebruiken de leerlingen 5,2 verschillende soorten sociale media.
Meer dan 67% van de leerlingen gebruikt meer dan vier soorten Social Media.  


Waarvoor gebruiken leerlingen Social Media?

Leerlingen gebruiken Sociale Media om verschillende redenen.
De meest genoemde redenen zijn praten (met vrienden, familie en kennissen) en chatten.   

Word je wel eens gepest via Social Media?

34% van de leerlingen gaf aan wel eens gepest te worden via Social Media. 18% van deze leerlingen wordt via meerdere netwerken gepest. Ruim 63% van de gepeste leerlingen gaf aan dat ze via Whats App worden gepest. Daarmee is Whats App niet alleen de populairste applicatie, maar ook de schadelijkste. In het figuur hieronder worden de netwerken die slechts één keer genoemd (Viber, Google+, Kik, Moviestar Planet, Playstation Network, de schoolsite en Snapchat) zijn niet weergegeven.  Verder is opvallend dat leerlingen in ruim 84% van de gevallen nog steeds gebruik maakt van het netwerk via elke ze gepest zijn.  

Wat heb je geleerd van de workshop?

Deze open vraag leverde heel veel verschillende antwoorden op. Ik heb geprobeerd de antwoorden te groeperen. Zo gaven leerlingen heel vaak antwoorden die betrekking hadden op Cyberpesten (25,2%) en werden ook vaak antwoorden gegeven die te maken hadden met voorzichtig zijn en uitkijken wat je doet. Veel onderwerpen die besproken zijn tijdens de workshop werden bij deze antwoorden genoemd. 
Over het algemeen is de workshop goed gewaardeerd door de leerlingen. De leerlingen konden de workshop beoordelen als ‘helemaal niets aan’, ‘niet zo leuk’, ‘gewoon’, ‘leuk’ en ‘heel erg leuk’. Als we deze beoordeling omzetten naar een score van 1 t/m 5, waarbij 1 ‘helemaal niets aan’ is, dan wordt er gemiddeld een 3.9 gegeven. 
  

« Terug