React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Schoolveiligheid

Bij schoolveiligheid richt React Advies & Training zich vooral op het verbeteren van de sociale veiligheid van zowel personeel als leerlingen. Dat dit hard nodig is blijkt wel uit het onderzoek van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen uit 2011 naar de ontwikkeling van sociale veiligheid in en rond scholen.

Percentages leerlingen P(S)O die hebben aangegeven een bepaald type geweld te hebben ervaren en die zijn gevraagd hun ervaring te specificeren naar slachtoffer, dader en / of getuige zijn.

 

2010 in %

Slachtoffer

Dader

Getuige

Verbaal geweld ervaren

18

2

25

Materieel geweld

19

9

43

Sociaal geweld

20

4

35

Licht lichamelijk geweld

19

8

42

Grof lichamelijk geweld

20

8

38

Seksueel geweld

9

9

37

 

Bij de docenten van de P(S)O) is geen onderscheid gemaakt tussen slachtoffer, dader en getuige. Bekend is dat 51% van de docenten te maken heeft gehad met verbaal geweld, 43% met licht lichamelijk geweld, 30% met sociaal geweld en 6% met seksueel geweld.

Percentages docenten en leerlingen V(S)O die hebben aangegeven een bepaald type geweld te hebben ervaren.

 

2010 in %

Docenten

Leerlingen

Verbaal geweld

 

 

Slachtoffer

21

10

Materieel geweld

 

 

Slachtoffer

6

12

Sociaal geweld

 

 

Slachtoffer

10

14

Licht lichamelijk geweld

 

 

Slachtoffer

2

15

Grof lichamelijk geweld

 

 

Slachtoffer

2

12

Seksueel geweld

 

 

Slachtoffer

2

10

 

React Advies & Training heeft specifieke trainingen voor zowel management, docenten als leerlingen om geweld in te dammen en de sociale veiligheid te vergroten. Door de trainingen, onder andere de Checkitin! training, wordt pesten tegengegaan, wordt respect gekweekt tussen docent en leerling en daalt het aantal incidenten op de school. Door middel van integraal beleid wordt het management geholpen met het maken van o.a. een schoolveilgheidsplan.