React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Overlast & verloedering

In 40 wijken in 18 Nederlandse gemeenten blijft de kwaliteit van de leefomgeving door een

cumulatie van problemen flink achter bij die van andere wijken in de stad. Complexe maatschappelijke problemen als schooluitval, een verloederde en eenzijdige woon- en leefomgeving met weinig mogelijkheden voor sociale contacten, hoge (jeugd) werkloosheid, een gebrekkige inburgering van nieuwkomers en achterblijvende emancipatie en participatie van vooral niet-westerse vrouwen, weinig werkgelegenheid in de buurt, ontoereikende jeugdzorg, gezondheidsachterstanden, criminaliteit en gevoelens van onveiligheid, en het ontbreken van relevante sociale netwerken en contacten, komen in deze wijken veelvuldig en naast elkaar voor. De problemen staan niet op zichzelf; de hardnekkigheid van de problematiek is vooral gelegen in de cumulatie van al deze problemen. (Vrom / wwi 2007: 3; Actieplan Krachtwijken; van aandachtswjk naar krachtwijk)
 

Naast deze 40 uitgelichte wijken zijn er talloze wijken en bedrijventerreinen waar overlast en verloedering op de loer ligt of al zijn intrede heeft gedaan. Alleen met een integrale aanpak tussen publiek- en private partijen heeft het zin om deze problematiek aan te pakken. React Advies & Training reikt de handvatten om tot een integrale aanpak van preventie tot nazorg te komen. Gespecialiseerd in integraal veiligheidsbeleid zullen de adviseurs van React Advies & Training een analyse maken van het probleem en de juiste partners en krachten bundelen om dit probleem aan te pakken en beheersbaar te maken d.m.v. een op maat gemaakt beleid.