React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Jeugdcriminaliteit

Uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en  Documentatiecentrum (WODC, Cahier 2011-2; Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010) blijkt dat jeugdcriminaliteit, een verzamelnaam voor criminaliteit van jongeren tot en met 24 jaar, hoog vertegenwoordigd is in de misdaadcijfers.

Uit het onderzoek blijkt dat in 2008 4 op de 10 verdachten van 12 jaar en ouder onder de 25 jaar is. Het aantal aangehouden verdachten ouder dan 12 jaar is 14 per 1000 inwoners. In de categorie 12 t/m 17 jaar is dit 24 aangehouden verdachten per 1000 inwoners, een stijging van 20% ten opzichte van 2003. In de categorie 18 t/m 24 jaar is dit zelfs 38 aangehouden verdachten per 1000 inwoners, een stijging van 17% ten opzichte van 2003.

De jongeren opereren vaak in groepsverband, in deze groepen heerst een strikte hiërarchie waarin criminaliteit veelal verheerlijkt wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie groepen:

  • Risicojongeren
  • First-offenders
  • Criminele jongeren

 

Aanpak

React Advies & Training  richt zich met name op de aanpak van de eerste groep, de risicojongeren. Deze jongeren zijn als gevolg van verschillende problemen een groot risico om crimineel te worden. Door een integrale samenwerking tussen gemeente, politie, scholen en maatschappelijke instanties kan snel en adequaat gehandeld worden om deze jongeren op het rechte pad te houden. Als jongeren eenmaal first-offenders zijn is de kans om ze op het rechte pad te houden vele malen moeilijker geworden. React Advies & Training heeft de expertise om de partijen bij elkaar te brengen en zowel advies als trainingen te verzorgen.

React Advies & Training biedt trainingen aan waarin geleerd wordt hoe je risicojongeren kan herkennen, en hoe je ze het best kan benaderen om de kans dat ze doorgroeien naar first-offenders tegen te gaan. Tevens biedt React Advies & Training adviseurs die een integraal veiligheidsbeleid kunnen opzetten en implementeren. De agressie regulatietraining is uitermate geschikt voor straatcoaches en jongerenwerkers die veel op straat met de jongens in contact komen.

Het integraal veiligheidsbeleid is bedoeld voor beleidsmakers en heeft tot doel veiligheidsproblemen te voorkomen in plaats van achteraf op te lossen.