React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Geweld in publieke sector

Uit cijfers van de Personeelsmonitor Openbaar Vervoer 2010 uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer blijkt dat het personeel de veiligheid in 2010 met een rapportcijfer van 6,5 beoordeeld. Van alle medewerkers werd 64% slachtoffer van strafbare of niet-strafbare incidenten, 35% werd slachtoffer van strafbare feiten. Van de bijna 23.000 medewerkers in het openbaar vervoer voelde 55% zich zeer veilig tijdens het uitoefenen van zijn/haar werk.

In 2008 kreeg 66% van de politieagenten, brandweerlieden, treinconducteurs, verpleegkundigen, verkeersregelaars en stadswachten te maken met agressie en geweld. Het kabinet wil dit geweld terugbrengen naar 51% in 2011.

React Advies & Training geeft trainingen actief gericht op werknemers met een publieke taak om dit geweld terug te dringen. Door deze training worden deze werknemers voorbereid op eventuele agressie en weten zij kordaat en op de juiste manier te reageren bij een incident, zodat escalatie voorkomen wordt.