React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Criminaliteit & allochtonen

Allochtone jongeren zijn hoger vertegenwoordigd dan autochtone Nederlandse jongeren in de misdaadcijfers. Met name Antilliaans (-Nederlandse) en Marokkaans (-Nederlandse) jongeren zijn oververtegenwoordigd ten opzichte van autochtone Nederlandse jongeren. In 2008 werd iets meer dan 8% van de Antilliaanse jongeren (12 t/m 24 jaar) in Nederland verdacht van een misdrijf, voor de Marokkaanse gemeenschap was dit zelfs rond de 10%. Onder de autochtone bevolking was dit iets meer dan 2%.

React Advies & Training heeft veel ervaring opgedaan met multiculturele jongerengroepen en straatculturen waardoor zij een effectieve training hebben ontwikkeld om straatcoaches en jongerenwerkers de juiste handvatten aan te reiken om resultaat te boeken bij deze jongeren. React Advies & Training heeft goede ervaringen met het trainen van straatcoaches en jongerenwerkers. Naast deze specifieke trainingen biedt React Advies & Training een integraal veiligheidsbeleid aan om op strategisch niveau deze problematiek aan te pakken.