React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Alcoholgerelateerde overlast

“Niet iedereen die alcohol gebruikt, wordt daar agressief van en niet elk agressief gedrag is het gevolg van (overmatig) alcoholgebruik. Het effect van een middel zoals alcohol kan op individuen een verschillende uitwerking hebben. Dit heeft niet alleen te maken met het middel zelf, maar ook met de houding, gemoedstoestand en persoonlijkheid van de drinker en de fysieke, sociale en culturele omgeving waarin deze drinkt. De relatie alcoholgebruik en agressie is dan ook complex. Veelal vindt  alcoholgebruik bovendien plaats in settings en situaties waarbinnen ook andere agressiebevorderende factoren een rol spelen.” (Justitiële verkenningen 2011/4)

Buitenlandse studies veronderstellen dat alcohol een rol speelt in 40/50% van de geweldsdelicten. Ook bij overlast en vernielingen speelt alcohol een grote rol. Nu duidelijk is wat de impact is van alcohol moet daar een passend antwoord op gevonden worden. React Advies & Training geeft een workshop  Agressie, alcohol en drugs om te leren hoe om te gaan met mensen die  verdovende/alcoholische middelen hebben gebruikt en hoe de situatie in de hand te houden, en de kans op letsel en schade te beperken.