React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Integrale aanpak

Integrale veiligheid

Veiligheid is de laatste jaren steeds meer een hot item geworden waar veel instanties zich mee bezig houden. Doordat zoveel verschillende instanties zich met het onderwerp bezig houden is een eenduidige aanpak een vereiste om tot gewenste resultaten te komen. De beste manier is middels het voeren van een integraal veiligheidsbeleid (IVB). Om een integraal veiligheidsbeleid optimaal te laten renderen is de samenwerking tussen publieke en private organisaties ontzettend belangrijk, er moeten duidelijke kaders worden afgesproken waar de organisaties zich aan houden. Een veiligheidsbeleid staat of valt immers met een goede samenwerking tussen de organisaties.

Doelstelling

React Advies & Training is jouw partner op het gebied van het opzetten en implementeren van een  integraal veiligheidsbeleid, en laat de verschillende beleidsdomeinen (openbare orde, handhaving en toezicht, gezondheidszorg, welzijn, jeugd en gezin en onderwijs ) effectief met elkaar samenwerken.

React Advies & Training is gespecialiseerd in sociale veiligheid, met name in het adviseren rondom vraagstukken die betrekking hebben met criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens. Wat erg belangrijk is bij het IVB het integraal veiligheidsbeleid en zorgt dat partners op een lijn blijven zitten om tot het gewenste resultaat te komen: de objectieve en subjectieve veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.

Adviezen, trainingen en workshops

De adviezen, trainingen en workshops van React Advies & Training worden gegeven door adviseurs en trainers die zijn gespecialiseerd in het signaleren en effectief aanpakken diverse problemen in gemeenten. 

Onderwerpen in onze trainingen:

  • Jeugdcriminaliteit
  • Criminaliteit onder allochtone jongeren
  • Overlast en verloedering
  • Winkelcriminaliteit
  • Alcoholgerelateerde overlast 
  • Schoolveiligheid
  • Onrust
  • Geweld tegen werknemers met een publieke taak
  • Radicalisering, racisme en discriminatie

Door de jarenlange ervaringen van de adviseurs met bovenstaande onderwerpen zijn zij in staat jou tijdens de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid optimaal bij te staan en waar nodig bij te sturen.