React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Deelname aan een hoog risicotraining na een trauma

22 mar 2019

REACT Advies & Training verzorgt regelmatig hoog risicotrainingen*. Dit artikel gaat over het geven van verantwoorde trainingen waar (mogelijk) een getraumatiseerde cursist aan deelneemt. Een medewerker heeft recent een impactvolle overval (trauma) meegemaakt en is hiervan nog niet hersteld. Is het dan raadzaam om deze persoon aan bijvoorbeeld een hoog risicotraining deel te laten nemen? Ons advies is NEE. Ook niet als de medewerker hiervoor nog onder behandeling is.

 

Managers of leidinggevenden willen graag rekening houden met de traumaverwerking van de desbetreffende collega. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aan hem of haar vragen of er slachtofferhulp is aangeboden en hoe dit proces is verlopen. Ook of de collega (nog) in behandeling (therapie of anderszins) is of in het verleden in behandeling geweest is.


Wanneer trauma, in dit geval een overval, langer geleden (richtlijn > 5 à 6 maanden) heeft plaats gevonden en de medewerker weer aan het werk is, dan kan hij of zij wel voor de training opgegeven worden.


Training met impact op maat

Er wordt tijdens een hoog risicotraining met een aantal belangrijke factoren rekening gehouden. Daarnaast worden er speciale methodieken toegepast. Hierbij adviseren wij met het werken met getraumatiseerde cursisten het volgende:

 • Doe een kennismakingsronde met een ‘emotiemeter’;
 • Meet gedurende de dag de gemoedstoestand;
 • Vraag als trainer systematisch naar de interne dialoog; 
 • Biedt gelegenheid tot het uiten van emoties;
 • Creer een veilig leerklimaat.      

Uit ervaring weten wij dat deze manier van werken door de trainer voor veel cursisten goed voelt. Ook is het voor de deelnemers aan de training nuttig om ervaringsverhalen van andere cursisten te horen. Dit geeft inzicht in de ernst van de zaak (bijvoorbeeld 'Wat doet een overval of gijzeling met je?'). 

Bij trainingen wordt vaak teruggekoppeld dat de gedupeerde medewerker zich na een overvaltraining juist weerbaarder voelde én dat de training zelfs een positieve bijdrage aan de verwerking van het trauma heeft geleverd.


Negatieve verhalen over een training

Men is vaak huiverig om een hoog risicotraining zoals een overvaltraining bij te wonen door berichten uit het verleden. De trainingen zijn als erg heftig en traumatiserend ervaren. Ook zijn er vaak negatieve verhalen over (te) agressieve trainingsacteurs. Soms is er sprake van onjuiste weergave van de werkelijkheid en zijn gebeurtenissen vergroot, vervormd of weggelaten.

Wat doen goed onderlegde trainers om dit negatieve effect te voorkomen?

Hieronder de top tien van kundig omgaan met getraumatiseerde cursisten tijdens een training.

 1. Niemand is verplicht om praktijksimulaties deel te nemen;

 2. De cursist kan tijdig aangeven om niet aan een specifieke oefening mee te doen;

 3. Werk met ervaren trainers die bewust en doordacht een veilig leerklimaat kunnen creëren;

 4. Maak tijdens de cruciale onderdelen van de training kleine groepen van maximaal drie tot vier personen;

 5. Leg vooraf precies uit hoe de simulatie gaat verlopen (geen verrassingen);

 6. Blijf als trainers tijdens de simulatie in de nabijheid van de cursist;

 7. Doe na afloop van elke simulatie een 'emotiemeter check';

 8. Bied alle deelnemers een time-out regel;

 9. Laat de deelnemer vooraf met de trainingsacteur kennis maken;

 10. Evalueer als trainer individueel met de desbetreffende deelnemer.

Trainers weten tevens hoe te handelen en te interveniëren wanneer een cursist onverhoopt een paniekaanval, herbeleving of anderzins krijgt.

* Onder hoog risico trainingen verstaan wij o.a. agressietrainingen (verbaal of fysiek), overvaltrainingen én gijzelingstrainingen. 
 

 

« Terug