React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

Congres agressiecoach anno 2019

Datum: 11 juni 2019

11 j​uni 2019  |  Van der Valk hotel, Breukelen  |  €425,-

Tot 30 april 2019 met € 70,- vroegboekkorting!  VOL = VOL
 

Er is veel agressie in de maatschappij. Als professional weet je, door eerdere training, coaching of door je werkervaring, meestal wel hoe je daar op een effectieve manier mee omgaat. Maar er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar agressie en wat wel en niet helpt bij het effectief trainen van medewerkers in dit vakgebied. Speciaal om de kennis van mensen zoals jij naar een hoger niveau te brengen of inzicht op gebied van sociale veiligheid te verhogen, organiseert REACT op 11 juni 2019 een congres waarbij de ontwikkeling hiervan centraal staat. Het congres is ook interessant voor teamleiders, managers of P&O adviseurs die bijvoorbeeld twijfelen of ze extern training moeten inkopen of beter intern (agressie)trainers cq. coaches kunnen opleiden.
 

Boek direct je tickets met aantrekkelijke vroegboekkorting voor €345,- (geldig tot 30 april 2019).


Tijdens dit eendaagse congres leer je wat het inhoudt om agressietrainer en/of agressiecoach te zijn en wat je hiermee jouw organisatie of andere partijen kunt bieden. Ook kun je diverse korte workshops en lezingen volgen bij vooraanstaande experts uit het vak. De huidige sprekers:

  • Drs. Jan Sleijfer, psycholoog - over Mindboxing®
  • NLP mastercoach Gilbert Themen - over NLP en agressiehantering
  • Ida Dijkstra, creatief agressietrainer - over Activerende didactiek voor agressietrainers
  • Drs. Erik Hein, wetenschapper - over Weerbaarheid is een herinnering
  • Drs. Wendy Dorrestijn, dagvoorzitter - over Beyond the split second; first responders in training and action
  • Mark van Dieren, directeur REACT - over Agressietrainer: extern inhuren of intern opleiden?
  • Drs. Arjan de Wolf, psycholoog - over Teamcoaching & agressie(beleid)
  • Dr. Vivienne de Vogel, psycholoog - over Gewelddadig gedrag en genderverschillen
  • Sandra Op ’t Veld, master SEN - over Agressie, de klas uit!
  • Drs. Ruben Assmann, criminoloog - over Verward gedrag & fysieke agressie

Hieronder lees je meer over de inhoud van een aantal workshops:
 

Workshop: Mindboxing®: wat is jouw eigen aandeel in het (de-)escaleren van een agressieve situatie?
Door: Drs. Jan Sleijfer
In deze workshop staat de 'mindset' centraal. Het gevecht tussen je oren. Leer de agressie van een ander te bedwingen, door eerst de strijd te durven aangaan met je eigen overtuigingen, vooroordelen en ego. Geschikt voor iedereen die beroepsmatig of in de sport zichzelf regelmatig moet beheersen om optimaal te presteren. Mindboxing® komt voort uit het beste uit twee werelden: wetenschappelijke sport- en prestatiepsychologie (Westers) én de traditionele Chinese natuurgeneeskunde (Oosters). De workshop is een carrousel van eenvoudige denk-, voel- en doe-oefeningen. Deelnemers worden in beweging gezet en letterlijk uitgedaagd om het gevecht aan te gaan met zichzelf.
Jan Sleijfer is React trainer en opleider, therapeut traditionele Chinese gezondheid en sport- en prestatiepsycholoog. Hij is tevens oprichter van NLsportpsycholoog.
Hij ontwikkelde Mindboxing® door zijn Westerse wetenschappelijke kennis en ervaring te combineren met zijn interesse voor Oosterse filosofie en martial arts. Al 25 jaar begeleidt hij met succes mensen die onder druk moeten presteren, waaronder veel topsporters, justitiepersoneel, leerkrachten, advocaten en managers.
 

Workshop: Weerbaarheid is een herinnering
Door: Drs. Erik Hein
Weerbaarheid is een herinnering: het is kunnen putten uit eerdere ervaringen. Ervaringen van moeilijke en pijnlijke situaties die je hebt meegemaakt. Die je hebt overwonnen. Kunnen putten uit overwinningen is de essentie van weerbaarheid. Been there, done that. In de prestatie psychologie is de rol van (succes) ervaringen al lang bekend: de kern van reality based weerbaarheid training is het planten van intense succes ervaringen.

Erik Hein is gedragswetenschapper (bewegingswetenschappen en psychologie), opleider bij REACT en docent aan de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO). Hij werkte hiervoor 12 jaar als docent gevaarbeheersing bij de Politie en is auteur van vele artikelen (over o.a. gevaarsbeheersing) en drie boeken.
 

Workshop: Agressie... de klas uit!
Door: Sandra Op 't Veld
In deze workshop geeft ART-trainster en SEN master, Sandra Op ’t Veld, een voorbeeld van hoe agressieregulatietraining (ART) ingezet kan worden in en vanuit het onderwijs. In deze workshop doe je kennis op over de mogelijkheden van ART in het onderwijs en krijg je praktische tools die ingezet kunnen worden om met leerlingen in de leeftijd van 9-13 jaar te werken aan het leren omgaan met hun agressie.

In de verschillende sessies wordt uiteraard theorie behandeld, maar de focus ligt op de praktijk. Als deelnemer verlaat je aan het einde van de dag de congresruimte met een hoop nieuwe inzichten en direct toepasbare kennis.
 

Lezing: Beyond the Split Second; First Offenders in training and action
Door: Drs. Wendy Dorrestijn
Van politiemensen en militairen wordt gevraagd dat zij ook in gevaarlijke omstandigheden goed blijven presteren. Hun werk bevindt zich in het gehele geweldsspectrum van verbale agressie tot vuurwapens. In dit onderzoek is onderzocht hoe politiemensen en militairen zich gedragen “van melding tot debriefing”, welke keuzes zij (niet) maken en hoe ze communiceren en informatie verwerken. Dit gedrag is vergeleken met hun gedrag in trainingsscenario’s. Ook is onderzocht welke rol persoonsgebonden factoren hierbij juist wel of niet spelen. Tot slot is onderzocht naar wat “Reality Based Training”nou eigenlijk inhoudt, of in zou moeten houden. In deze workshop zal zij de highlights uit haar promotieonderzoek delen.

Wendy Dorrestijn is gedrags-, politie- en bestuurswetenschapper. Zij startte als 17-jarige haar loopbaan bij de politie als baliemedewerker en werkte als agent in diverse teams. Recent was zij was ruim 10 jaar districtschef en directeur politie en heeft veel ervaring als commandant van grootschalige optredens, zoals evenementen, gijzelingen en rellen. Dit jaar promoveert zij in de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is de beoogd Lector Geweld, Gevaarsbeheersing en Trainen voor de Politie en de Koninklijke Marechaussee.
 

Workshop: Verward Gedrag en fysieke agressie
Door: Drs. Ruben Assmann
Agressief gedrag is meestal geen spontaan gedrag. Het kan zijn ontstaan uit een frustratie als een opeenstapeling van ergernissen en irritaties, oftewel emotionele of frustratieagressie. Ook kan agressief gedrag juist ingezet worden om een doel te bereiken, dit noemen wij instrumentele agressie. Een andere vorm die wij onderscheiden is willekeurige of psychopathologische agressie. Deze agressie ontstaat onder invloed van drugs, alcohol, medicijnen en psychische stoornissen.

Wat kun je doen tegen dit gedrag? Wat doe je op het moment dat de agressie zelfs fysiek wordt? Aan de hand van interactieve werkvormen gaan we opzoek naar de antwoorden op deze vragen. Bij deze zoektocht is het enorm belangrijk het gedrag te kunnen herkennen. Wat zijn de symptomen en welke benadering past het beste?

Naast de titel Master of Science in de Criminologie heeft Ruben Assmann ook drie Wereldtitels als topsporter in Ju Jitsu op zijn naam. Voor REACT is hij werkzaam als agressietrainer en ART-coach.
 

Workshop: NLP en agressiehantering
Door: Gilbert Themen
Neuro Linguïstisch Programmeren (oftewel NLP) staat voor hoe je de wereld om je heen waarneemt en daar vervolgens op reageert. Het is een effectieve methode om in kaart te brengen hoe jij dingen doet en hoe je dit eventueel kunt veranderen. Op welke manier kun je effectiever zijn in je communicatie in het algemeen en in dit geval ten aanzien van agressiehantering?

Een vaak gehoord punt van aandacht bij agressietrainingen is dat het er in de praktijk vaak anders aan toegaat dan tijdens een training. De geleerde vaardigheden blijken dan onder stress minder toepasbaar dan tijdens de training, die wordt gegeven in een veilige leeromgeving, iets wat in de praktijk uiteraard ontbreekt. Veel agressietrainingen richten zich nagenoeg uitsluitend op het aanleren van vaardigheden. En, hoe belangrijk deze vaardigheden ook zijn, het blijk niet de meest essentiële punten waarop getraind moet worden om in de praktijk effectief en adequaat te kunnen handelen. Om die reden hebben wij aspecten van NLP in onze trainingen toegevoegd, en met succes. Je zult zien en voelen dat deze toevoeging een groot verschil zal maken bij het daadwerkelijk in de praktijk toepassen van wat je tijdens de trainingen hebt geleerd, juist ook als er stress bij komt kijken. In deze workshop zul je ervaren wat het verschil is en wat het belang is van het integreren van NLP in Agressiehantering.

Gilbert Themen is partner en opleider bij REACT, agressietrainer, ART trainer en NLP Master Coach.
 

Workshop: Coachen van teams bij de implementatie van agressiebeleid
Door: drs. Arjan de Wolf
In deze workshop behandelt Arjan de Wolf zaken als strategie en visie m.b.t. sociale veiligheid. Specifiek gericht op omgaan met agressie op de werkvloer.

Vragen als:
- Hoe breng je structuur in je agressiebeleid aan? - Wat is een handelingskader? - Welke competenties behoren daarbij?
- Hoe borg je je beleid? - Wat is effectief monitoren?- Hoe krijg je agressiebeleid als agendapunt op de teamvergadering?

Arjan de Wolf is gedragswetenschapper, sociaal psycholoog, beleidsadviseur bij REACT en houdt zich op hoog niveau bezig met onderzoek, training en advies voor bedrijven in de profit- en non profit sector.
Hij biedt hiertoe gedragswetenschappelijk gefundeerde succesfactoren voor onderzoeks- of ontwikkelvragen.
 

Workshop: Activerende didactiek voor (creatieve) agressietrainers
Door: Ida Dijkstra
Hoe doe je efficiënte kennisoverdracht als agressietrainer? Hoe activeer je hierbij je leerling, student of cursist?
Voor trainingen zijn games vaak onderschat of weinig gebruikt. Vaak bestaan trainingen uit veel theorie, het ‘consumeren’. Met weinig voorbeelden uit de praktijk.
In deze workshop wordt je meegenomen in de wereld van activerende werkvormen waarbij je letterlijk uit de stoel komt. Activerende didactiek voor (creatieve) agressietrainers. Het Stresshuis is hierbij een breedinzetbare game.

Ida Dijkstra is kind- en jongerencoach, agressietrainer, preventiecoach, docent op ROC Het Gilde en kunstenares. Met drama, sport & spel en beeldende vormen leert Ida studenten en startende beroepskrachten vaardigheden om preventief te reageren op signalen van agressie, om escalaties te voorkomen.
 

Workshop: Agressietrainers: extern inhuren of intern opleiden?
Door: Mark van Dieren
Sommige organisaties hebben zelf agressietrainers opgeleid. Wanneer kies je als organisatie daarvoor? Wat is wijsheid in deze? Waar ligt het omslagpunt (BEP)? Wanneer is dit efficiënt (ROI)?

Welke factoren zijn hierbij doorslaggevend? Wat is het verschil tussen een agressietrainer en een agressiecoach? Welke voordelen zijn te bepalen? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt op een interactieve manier een casus uitgewerkt.
Mark van Dieren is agressiespecialist, 1e graads docent, opleider, ART-trainer, agressiecoach en (strategisch) adviseur op gebied van sociale veiligheid. Mark is tevens directeur van REACT Advies & Training.

Wilt u alle informatie over de inhoud van alle workshops? Mail info@agressiemanagement.nl of bel 06-47000675.
 

Voor ​wie?

Wil je agressietrainer worden? Heb je reeds een train-the-trainer traject als trainer of coach gevolgd? Of wil je je juist laten opleiden tot agressiecoach? Of ben jij (mede)verantwoordelijk voor opleidingen en training binnen jouw organisatie? Dan is het congres ‘De Agressiecoach anno 2019’ het ideale startpunt voor jou.
 

Praktische informatie + vroegboekkorting voor snelle beslissers

Het congres vindt plaats op 11 juni 2019 in het Van der Valk hotel in Breukelen. Kaarten kosten €425,-, maar zijn tot 30 april 2019 beschikbaar voor slechts €355,-. Wil je een ticket reserveren met deze aantrekkelijke vroegboekkorting? Dat kan vanaf nu. Meld je aan via het formulier. Wil je met meerdere collega’s uit één organisatie deelnemen, neem dan contact met ons op voor een gunstige groepskorting. Studenten in het MBO, HBO en WO betalen slechts 175 euro.

Bel naar 06 - 47 00 06 75 of stuur ons een e-mail.

Je kunt je inschrijven voor maximaal vier workshops die voor jou relevant zijn. Afhankelijk van de beschikbaarheid, kun je bij de workshop van je keuze terecht. We garanderen dat je minimaal drie van jouw top vijf aan workshops kunt volgen.

Schrijf je in € 70,- met vroegboekkorting!  Oplopend tarief: In mei 375 euro en in juni 400 euro. Op de dagzelf 425 euro. BTW vrij.
 

Van trainer​ naar coach

Het congres De agressiecoach anno 2019 is een uitstekende opstap naar één of meerdere opleidingstrajecten van React. Tijdens het congres zijn er meerdere speciale acties voor diverse opleidingen. Studenten krijgen een speciaal tarief en groepen een kwantumkorting. Ons opleidingshuis hieronder geeft een beeld van de mogelijke trajecten. Klik op de afbeelding voor een grotere versie. 

« Terug